Economic

190.500 lei este valoarea amenzilor date de ITM Botoșani în decembrie

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către  ITM Botoşani, în cadrul domeniilor  Sănătate şi Securitate în Muncă şi Relaţii de Muncă în cursul lunii decembrie 2023 este de 190.500 lei.

În cursul lunii decembrie 2023, în domeniul Relaţii de Muncă, au fost efectuate 91 controale.

Au fost constatate 95 deficienţe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere, au fost aplicate 11 sancţiuni contravenționale, din care 2 avertismente și 9 amenzi în valoare totală de 175.500 lei.

In cadrul acestor controale efectuate, au fost depistate 8 persoane prestând muncă nedeclarată, din care 4 persoane își desfășurau activitatea fără întocmirea contractului individiual de muncă și 4 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, motiv pentru care s-au aplicat 5 amenzi in valoare totală de 160.000 lei.

În cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă, în cursul lunii decembrie 2023, au fost eliberate 1.938 de certificate/rapoarte cu informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii, 66 de parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaţilor și un număr de 7 carnete de muncă aflate în gestiune şi neridicate de titulari în termenul legal.

Totodată au fost preluate la sediul inspectoratului de muncă, un număr de 199 de registre electronice de evidenţă a salariaţilor.

În ceea ce privește interacțiunea directă cu cetățenii și problemele pe care aceștia le-au reclamat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani, în luna decembrie 2023, au fost înregistrate 42 de petiții, din care 1 a fost clasată , 2 au fost redirecționate către alte inspectorate teritoriale de muncă și 1către altă instituție. Motivele cele mai des intâlnite ale acestora au fost: 

25-pentru neplată salarii, 11-pentru neefectuare concediu odihnă, 10-program lucru , 9-neeliberarea documentelor pentru încetarea activității, 6-muncă suplimentară, 5-muncă nedeclarată, 3-lipsă fișă aptitudine, 3-rețineri salariale, 3-condiții muncă, 2- neplată concediu medical, 2-lipsă echipament protecție, 2-lipsă fișă post, 1-timp de muncă, 1-neplată contribuții, 1-neacordare bonuri masă, 1-lipsă condică.

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă, în cursul lunii decembrie 2023, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

– au fost efectuate controale la un număr de 37 agenţi economici, din care au fost sancționați 15,  au fost constatate 35 neconformităţi şi au fost dispuse 49 de măsuri, fiind aplicate 2 amenzi în valoare de 15.000 de lei și 34 avertismente;

– 8 evenimente au fost comunicate în această lună de către angajatori către  Inspectoratul Teritorial de Muncă;

–  4 evenimente au fost cercetate de angajatori și avizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă;

– 1 eveniment cercetat de Inspectoratul Teritorial de Muncă și avizat de Inspecția Muncii;

– au fost înregistrate 5 persoane accidentate în accidente de muncă, 4 cu incapacitate temporară de muncă și 1 mortal.

                   Cele mai des întalnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control au fost:                    

                   – lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi de îmbolnavire profesională;

                   – lipsă fișe tehnice de securitate;

– lipsa verificărilor periodice ale instalațiilor electrice la termenele stabilite de reglementările tehnice din domeniu ;

– neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic;

–  căi și ieșiri în caz de urgență parțial blocate;

–  semnalizare incompletă;

                     –  neinformarea lucrătorilor despre riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională

                     precum și măsurile de prevenire.

Daniela Petronela Lozneanu    

Inspector-şef