Economic

Oportunitate de finanțare pentru antreprenori-REGIO Nord-Est sprijină microîntreprinderile să devină mai competitive

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management, anunțălansarea Ghidului Solicitantului pentru Apelul PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Investiții pentru Modernizarea Microîntreprinderilor, din cadrul Priorității 1 – „O regiune mai competitivă, mai inovativă”.

Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă creșterea competitivității microîntreprinderilor și crearea de noi locuri de muncă în Regiunea Nord-Est. Sunt sprijinite investițiile care vizează creșterea capacității de producție, introducerea noilor tehnologii și tranziția către noi modele de producție durabilă, de tipul:

  • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente
  • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice
  • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care s-a solicitat finanțare.
  • investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice,
  • activități de marketing și branding

Apelul de proiecte este unul competitiv, cu termen limită de depunere și cu un prag de excelență de 80 de puncte în vederea contractării directe. Depunerea proiectelor va fi oprită în situația depășirii unui prag de 300% față de valoarea alocării financiare

Alocarea financiară disponibilă pentru acest apel de proiecte este de 30 milioane de euro.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2023.

Valoarea minimă nerambursabilă este de 50.000 euro, iar maximă de 200.000 euro.

ABC-CON International