Administrație Economic Știri locale

Pentru primari, dar mai ales pentru domnul Egner de la Zona Metropolitană: 226 milioane euro pentru stimularea mobilității urbane în Regiunea Nord-Est

Zona Metropolitană Botoșani poate accesa proiecte cu finanțare europeană!

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Management,anunțădeschidereaapelului PR/NE/2023/4/RSO2.8/1/ „Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile-Municipii reședință de județ, Municipii“, Prioritatea 4 „O regiune cu o mobilitate mai durabilă în data de 1 octombrie 2023.

Obiectivul specific al acestei priorități este reprezentat de promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziței către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon. Prin intermediul acestui apel sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc creșterea distribuției modale către transportul public în comun nepoluant si mijloacele alternative de transport (mersul pe jos, cu bicicleta) la nivelul municipiilor şi al zonelor urbane funcţionale/zonelor metropolitane (Z.U.F /Z.M.) din care acestea fac parte și care conduc în mod nemijlocit la scăderea emisiilor de carbon.

Acțiunile sprijinite in cadrul acestui apel vizează investiții destinate stimulării mobilității urbane durabile prin dezvoltarea transportului public in comun nepoluant, pe de o parte și, în mod complementar, crearea, dezvoltarea de moduri altenative de transport nepoluant, prin activități de tipul:

  • Modernizarea, achiziționarea de material rulant electric (tramvaie), troleibuze și autobuze electrice, inclusiv asigurarea accesibilității în mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu dizabiliăți
  • Amenajarea pistelor și parcărilor pentru biciclete, crearea, modernizarea, extinderea de zone și trasee pietonale și semi-pietonale partajate

Apelul de proiecte este unul necompetitiv, cu termen limită de depunere a proiectelor. Cererile de finanțare pot fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 1 octombrie 2023, ora 10:00 – 30 aprilie 2024, ora 10:00.

Alocarea financiară pentru acest apel este de 226,74 milioane de euro.

Cine poate solicita finanțare?

Unități administrativ-teritoriale municipii reședință de județ și municipii

Parteneriate dintre municipiul reședință de județ cu judeţul/ oraşe/ municipii/ comune din: zona funcţională urbană (Z.U.F) / zona metropolitana (Z.M)/ asociații de dezvoltare intercomunitară

Mai multe informații despre acest apel finanțat în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027 sunt disponibile aici : https://regionordest.ro/prioritatea-4/mobilitate-urbana-mrj-si-municipii/

ABC-CON International