Economic

179.000 lei este valoarea amenzilor aplicate de ITM Botoșani în iulie

În cursul lunii iulie 2023, în domeniul Relaţii de Muncă, au fost efectuate 97 controale.

Au fost constatate 102 deficienţe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere, au fost aplicate 13 sancţiuni contravenționale, din care 4 avertismente și 9 amenzi în valoare totală de 137.000 lei.

În cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă, în cursul lunii iulie 2023, au fost eliberate 2.045 de certificate/rapoarte cu informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii, 45 de parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaţilor și un număr de 21 carnete de muncă aflate în gestiune şi neridicate de titulari în termenul legal.

Totodată au fost preluate la sediul inspectoratului de muncă, un număr de 166 de registre electronice de evidenţă a salariaţilor.

În ceea ce privește interacțiunea directă cu cetățenii și problemele pe care aceștia le-au reclamat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani, în luna iulie 2023, au fost înregistrate 33 de petiții, din care 5 au fost redirecționate către alte instituții. Motivele cele mai des intâlnite ale acestora au fost:  

17-pentru neplată salarii, 8-pentru neefectuare concediu odihnă, 7-neeliberarea documentelor pentru încetarea activității, 4-pentru muncă nedeclarată, 3-condiții muncă, 2-desfacerea nelegală a contractului individual de muncă, 2-program lucru, 2-bonuri de masă, 2-normă lucru, 1-vouchere, 1-ore suplimentare, 1-muncă în zile de sărbători legale, 1-fișa postului, 1-diurnă, 1-fișa aptitudine.

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă, în cursul lunii iulie 2023, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

  • au fost efectuate controale la un număr de 56 agenţi economici, au fost constatate 100 neconformităţi şi au fost dispuse 110 de măsuri, fiind aplicate 6 amenzi în valoare de 42.000 de lei și 85 avertismente;
  • 14 evenimente au fost comunicate în această lună de către angajatori către  inspectoratul teritorial de muncă;

–     8 evenimente au fost cercetate de angajatori și avizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă;

–   au fost înregistrate 4 persoane accidentate în accidente de muncă, toate cu incapacitate temporară de muncă.

                   Cele mai des întalnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control au fost:

– lipsa verificărilor periodice ale instalațiilor electrice la termenele stabilite de reglementările tehnice din domeniu ; 

–  lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi de îmbolnavire profesională;

– neinformarea lucrătorilor despre riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională precum și măsurile de prevenire;

–   neinstruirea ucrătorilor la angajare și periodic;

–  neasigurarea verificării de către angajator a aplicării prevederilor legale SSM , inclusiv la utilizarea echipamentului individual de protecție;

–   neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic; 

  •   necomunicarea, de indată, a unui eveniment în care a fost implicat un lucrător

angajat.

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către  ITM Botoşani, în cadrul domeniilor  Sănătate şi Securitate în Muncă şi Relaţii de Muncă în cursul lunii iulie 2023 este de 179.000 lei.

Daniela Petronela Lozneanu     

Inspector-şef