Agricultură Economic

Prin Nechifor, crescătorii de oi din Botoșani i-au transmis ministrului Agriculturii propunerile de modificare a PNS

Crescătorii de ovine din Botoșani au transmis lui Florin Barbu, ministrul Agriculturii, propunerile pentru modificarea PNS 2024.

Acestea au fost transmise de Ionică Nechifor, președintele Asociației MOLDOOVIS și secretar general al ROMOVIS.

Federația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine ROMOVIS, organizație ce reunește  45  de asociații profesioanale din 40 de județe,  6 dintre acestea sunt  deținătoare a Registrelor Genealogice la rasele Turcană, Karakul de Botoșani, Țigaie Ruginie, RO-Avase , Rațca și la specia Caprine, a transmis ministrului cerința găsirii unei strategii ce privește  creștere și dezvoltare sectorului ovin și caprin din ROMÂNIA.

”Pe plan mondial, în creșterea si exploatarea ovinelor/caprinelor, se înregistrează o preocupare deosebită pentru păstrarea si mărirea efectivelor , alternat cu o continuă deschidere spre noi valențe privind calitatea și cantitatea (randamentul : viu-carcasă ; carne-oase; lapte: produse naturale cu proprietăți și  gust, deosebit) produselor, de asemenea  adaptare la condițiile climatice care , mereu sunt în schimbare. În România, avem o zonă geografica cu interes pentru UE și care, se pretează sectorului zootehnic . Sectorul ovinelor și caprinelor, cunoaște în ultimii ani creșteri nesemnificative  a efectivelor și cu o ascendență a performanței  producțiilor, care după opinia noastră, trebuie să continuie în mod accelerat pentru a putea  concura  cu statele performante la aceast capitol”, au transmis cresctătorii de ovine.

PENTRU O  DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI EFICIENTĂ A SECTORULUI OVIN ȘI CAPRIN DIN ROMÂNIA, TREBUIE SĂ ȚINEM CONT DE URMĂTOARELE PROPUNERI :

EFICIENTIZAREA FERMELOR

1.Propunere : Sprijinul Cuplat pentru Venit în Zootehnie la ovine să fie acordat unui număr minim de 60 cap. și maxim 500 cap., pe tot teritoriul României.  

Motivare:    

-Sporește atât numărul fermierilor, cât și populația de animale cu valoare genetică ridicată, populație ce permite furnizare de reproducători valoroși în vederea lucrărilor de selecție , respectiv încrucișări rasiale, pe un număr  mai mare de animale .

-România se află pe locul 2 în cadrul UE  privind polpulatia de oi și capre , dar suferă la capitolul performanță .   În selecția și ameliorarea raselor de oi și capre  , s-au realizat progrese semnificative în ceea ce privește dezvoltarea caracteristicilor legate de productivitatea animalelor de fermă, cu toate acestea, în anumite cazuri, au existat efecte secundare nedorite care au suscitat preocupări majore în rândul fermierilor și asociațiilor preocupate de progresul genetic și menținerea loturilor valoroase. Prin urmare , acei fermieri care mențin un  efectiv mic și se află în Registrul Genealogic al rasei ,dețin și reproducătorii cei mai valoroși  .

2.Propunere :Începând cu anul 2024 , SCVZ să fie acordat animalelor care sunt în Registrul Genealogic al rasei .

Motivare :

-Se impune susținerea de mai sus , întrucât efortul efectuat de fermieri, este unul suplimentar,  supun animalele unui program dirijat de reproducere  și care oferă garanția unor produși cu o greutate și  calitate superioară .

-Sunt implicate în programul de ameliorare tocmai pentru a efectua controlul producțiilor, determinările și evaluările practice. În urma acestor acțiuni și evaluări ne dăm seama dacă materialul biologic este consolidat, iar reproducătorii utilizați la reproducție, garantează producții superioare.

-Valoarea zootehnică a reproducătorilor masculi, este calculată pe principii științifice, după descendenți și acolo unde nu se încadrează în grupele superioare , aceștia sunt eliminați de la reproducție.

-Prin această măsură , România depășește obiectivul propus pentru 2027,  de 4 mil cap. beneficiari ai SCVZ ,totodată are și evaluarea nivelului de performanță .

3.Propunere :

Fermierul  nu trebuie să fie condiționat pentru SCVZ în 2024 de a face dovada  raportului de sexe , respectiv 1M  cu certificat de origine x 35 F   !!!!

Motivare:

-Condiționând un mascul cu certificat de origine la 35 de femele , nu este relevant , întrucât aceste aspecte sunt prevăzute atât în Programele de Ameliorare , cât și în literatura de specialitate, relatată după studii științifice .

-Această condiție conduce la alte interese de cât cele care pot contribui la un progres în ameliorarea rasei  !

-Fermierii, beneficiari ai SCVZ prin adeverința de tip B ,eliberată de ANZ, nu sunt în Programele de Ameliorare a raselor , nu  se pot efectua determinări genetice în vederea cunoașterii și evaluării rezultatelor populației de oi din fermele lor ,în așa fel încât, să poată  înregistra un  progres  economic, genomic și nici  în statisticile României.

În condițiile  de aplicare a  măsurilor propuse de către asociațiile profesionale pentru   perioada 2024-2027 , România, poate vorbi de atingerea obiectivelor de creștere a performanței  și care să o plaseze în rândul statelor membre cu un real progres în mai multe direcții: cane-lapte, lapte-carne, carne-pielicele-lână, pielicele-carne-lapte, lapte-lână, carne-lână.

  CONTRIBUȚIE ȘI PROGRES

     Resursele genetice ale raselor aflate într-un  continuu proces de ameliorare, sunt un rezervor de gene care ar putea contribui la realizarea obiectivelor legate de creșterea cantității și calității producțiilor și care pot genera venituri substanțiale în fermele de ovine și caprine.

    În ţara noastră, rasele locale de ovine sunt rase mixte, ca urmare, pentru utilizarea eficientă a condiţiilor de mediu, trebuie să se menţină profilarea producţiei pe zone geografice, respectiv:

– pentru zonele de câmpie rasele de ovine producătoare de lapte- carne;

– pentru zonele de deal şi de podiş rasele producătoare de lapte – carne – pielicele;

– pentru zonele de munte rasele de ovine producătoare de lână – carne.

Sistemele de creştere şi exploatare adecvate pentru rasele locale sunt: extensiv în zona de munte, semiintensiv în zonele de deal şi colinare şi semiintensiv sau intensiv în zonele de câmpie.

Indiferent de sistemul practicat, fermele de ovine trebuie să fie orientate către piaţă şi viabile din punct de vedere economic. Efectivul de animale din fermă poate avea o structură formată din 65-75% oi mame,  35-25% tineret ovin de prăsilă, procente unde cuprind  reproducătorii masculi. .

4. Propunere: a)Acordarea unui sprijin pentru tineretul femel cu vârsta între  03-18 luni , ce urmează să fie păstrat la prăsilă .

Motivare:

-Lipsa personalului ( îngrijitori, mecanizatori) , provoacă mari diferențe de instabilitate economică , dar si riscul scăderii  septelului .

-În  anul 2022 septelul înregistra o creștere de 1,2% , față de anul 2021 . Îngrijorător !!!!

-Există premiza ca în anul 2023 pentru prima dată de la aderarea României în UE , să nu existe nici o creștere a populației de ovine  față de 2022 , ceea ce poate înregistra primul declin de după 2007 !!!!

-Prin susținerea financiară a tineretului ovin și caprin cu vârsta de 3-18 luni(perioadă ce implică doar cheltieli în fermă ) , obligă fermierul la menținerea tineretului, ca rată de înlocuire a reformei anuale, cu o ușoară creștere  ce poate asigura reproducători femel și mascul, amelioratori . De asemenea , menținerea populației în rasă pură , care poate participa atât în ameliorarea rasei , cât și hibridarea cu alte rase specializate.

b) Acordarea unui sprijin financiar pentru fermierii care supune îngrășării(finisării) tineretul an curent și care este livrat spre un punct de sacrificare sau colectare în vederea exportului  în viu

Motivare :

-Îngrăşarea tineretului ovin  în sistem intensiv, mieii sunt pregătiți pentru stabulație de  la o greutatea de circa 15 kg și livrați la greutatea de circa 30-35 kg.

-Îngrășarea cuprinde trei etape distincte (acomodare, îngrăşare propriu-zisă şi finisare) și are o durată totală de circa 100 de zile.  

-Tehnologia de îngrăşare a tineretului ovin în sistem semi-intensiv. Aceasta se plasează intermediar între sistemul intensiv şi extensiv, deoarece  o cantitate de concentrate de numai circa 400 g/zi/cap, permite folosirea masei verzi de pe pajiştile naturale sau cultivate, fapt ce atrage reducerea costurilor îngrăşării. Îngrăşarea se face în două variante, respectiv de 140-150 de zile şi de 200 de zile, mieii fiind preluaţi la greutatea de circa 20kg şi îngrăşaţi în stabulaţie şi la păşunat până la greutatea de circa 30-35 kg. Scopul esenţial al stabilirii secvenţelor tehnologice este de a obține produşi care să prezinte o dezvoltare corporală adecvată pentru producţia de carne, iar în urma sacrificării să rezulte carcase de calitate superioară şi cu randamente ridicate.

-Obiectivul Asociațiilor Profesionale este de a obține o greutate medie de sacrificare  de 32 kg/cap./viu, în 2024 și de  35 Kg/cap./viu, până în 2027. Acest obiectiv permite în România, trecerea de la o fermă de subzistență la una economică.

OBIECTIVE 2024-2027   

1.PARTENERIATE: Asociații responsabile de Registrele Genealogice  –  Inovare – Cercetare

-Cunoștințele și inovarea sunt esențiale pentru un sector agro-zootehnic  inteligent și sustenabil. Viitoarea PAC prin PNS  2024 – 2027 trebuie să încurajeze  investițiile  în cercetare și inovare și, totodată, va ajuta fermierii și comunitățile rurale să profite de rezultatele obținute.

-Cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru a sprijini  producția primară  durabilă,  care să cuprindă obiective economice, sociale și de mediu . .  În acest sens, se impune o echilibrare a bugetului între statele membre.

-Progresul real în sectorul ovin și caprin începe prin a pune bazele cercetării și realizarea unor creații biologice performante pe producțiile cerute de piață  !!!

-Acest deziderat poate fi realizat doar dacă există implicare a mediului tehnico-științific din Stațiunile de Cercetare , dar și personalul tehnic existent în cadrul Asociațiilor Profesionale.

-Sectorul zootehnic(ovine și caprine)  are un potențial major în următoarea perioadă, dar care suferă în prezent din lipsa fondurilor necesare aplicării în fermele private a  rezultatelor obținute din cercetare.

-Cercetarea în zootehnică implică : fonduri-obligații-rezultate – parteneriat.

-Fondurile alocate , obligă entitățile din cercetare să aducă rezultate imediate și care, să fie implementate în fermele private .

-Prin urmare rolul Asociațiilor responsabile cu Registrul Genealogic la rasele existente în România , trebuie să aibă un parteneriat cu Stațiunile de Cercetare Dezvoltare din țară .

–  Romania, se află într-un plin proces de  îmbunătățire a raselor locale  de ovine pentru producția de carne, care să  corespundă sistemului de clasificare european al carcaselor (SEUROP).

-Pe teritoriul României sunt rase locale de oi și  capre , creații naturale(Turcană, Tigaie,  Carpatină, Albă de Banat) , supuse programelor de ameliorare în vederea testării și recunoașterii ca rase , însă este mare nevoie de fonduri pentru a fi incluse în programe de cercetare și testare genomică, în vederea obținerii cu acuratețe a datelor (markeri genetici) omologării .

Federația ROMOVIS , este gata să participe cu asociațiile membre la un parteneriat durabil , alături de Stațiunile de Cercetare din Zootehnie.

2.Stratificare fermelor și susțineri financiare în funcție de activitatea și aportul la progresul sectorului ovin și caprin din România.

a.Acordarea unor măsuri de sprijin diferențiat,  întrucât efortul este unul suplimentar, respectiv activitatea economică este supusă unor cheltuieli suplimentare într-o fermă de elită , totodată cuprinde un program de ameliorare cu acțiuni complexe și care contribuie la furnizarea de reproducători (masculi ) valoroși, ce pot oferi un progres în fermele de înmulțire .

Ferma de elită , joacă un rol extrem de important în a produce și distribui material biologic cu valoare de ameliorare ridicată și care, accelerează progresul ce implicit conduce la dezvoltarea  fermelor de oi și capre.

  b.   Dacă privim spre fermele de înmulțire, se impune susținerea acestora , întrucât efortul efectuat de fermieri, este unul suplimentar, întrucât supun animalele unui program dirijat de reproducere , folosind un mascul la 35 femele și care oferă garanția unor produși cu o greutate și  calitate superioară . Sunt implicate în programul de ameliorare tocmai pentru a efectua controlul producțiilor, determinările și evaluările practice. În urma acestor acțiuni și evaluări ne dăm seama dacă materialul biologic este consolidat, iar reproducătorii utilizați la reproducție, garantează producții superioare. De asemenea ,în fermele de înmulțire, prin hibridare a doua rase , se pot obțin  producții cu un spor de  cca 40%  mai mare .Se impun aceste hibridări ,întrucât pe un număr m ai mic de animale , obținem producții mai mari,  fără a pune în pericol nucleul matcă în rasă pură la una din rasele folosite.

c. În ce privește fermele comerciale și de îngrășare,   obțin producții sporite și care o dată stimulate , contribuie  la îmbunătățirea activității economice în ferme, sporind veniturile fermierilor și care, permite în viitor trecerea  de la o activitate tradițională la una economică .  

3. Un obiectiv important  în sectorul ovin și caprin îl reprezintă Eco-schemele ,cheia viitoarei Politici Agricole Comune (PAC).

Sectorul ovin și caprin , nu beneficiază de nici o Eco-schemă !!!!

 Utilizarea anuala, obligatorie a 25% din fondurile pentru plati directe de care beneficiaza un stat membru, in cazul României, suma alocata eco-schemelor ar fi de circa 475 milioane €; in cazul in care suma respectiva sau o parte a acesteia nu este utilizata, România ramburseaza la Bruxelles, sumele in cauza. Prin urmare , se impune găsirea soluțiilor specifice și cât mai simple pentru a absorbi fondurile de mai sus!!!!!

Pentru eficientiza fondurile repartizate pe Eco-scheme, se impune crearea unui echilibru între sectorul vegetal și zootehnie , absorbția fondului să conducă atât la modernizarea celor două sectoare cât și la formarea un unei colaborări între cele două.

4.Dezvoltarea și/sau menținerea culturilor de pajiște, cu scopul obținerii unui stoc important de hrană pentru animale;

oSprijin pentru supraînsămânțarea pajistelor naturale

oÎncurajarea înființării de pajisti cultivate și care să conducă la o hrană cu valori nutritive ridicate.

      Federația Romovis , prin activitatea care o desfășoară în parteneriat cu  autoritățile centrale din domeniu, dorește să se implice și să sprijine MADR în vederea dezvoltării zootehniei din România.

În acest sens dorim să fim consultați, respectiv implicați, în elaborarea de acte normative din sectorul zootehnic, prin refacearea și cooptarea în COMISIILE DE PROFIL , a persoanelor cu experiență în

aplicarea practică a legislației .

   Având în vedere data limită de notificare  la C.E., este de 30 August , solicităm respectuos să programați  într-un timp cât mai scurt, o întâlnire la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale , în care,  împreună cu dumneavoastră să dezbatem aceste probleme ,

Cu deosebită considerație,            

Secretar General ROMOVIS

Președinte ACOC Moldoovis

dr.ing. Ionică NECHIFOR