Administrație Economic Știri locale

Eșec PSD-PNL! „Ordonanța amăgirilor” nu satisface revendicările angajaților din Sănătate. Solidaritatea Sanitară continuă protestele

Comunicat de presă: Ordonanța de urgență pe care guvernul a adoptat-o în ședința de ieri 30 iunie nu satisface revendicările angajaților din Sănătate. De altfel, forma în care guvernul a înțeles să transpună o parte dintre solicitările Federației ”Solidaritatea Sanitară” nu se regăsește în lista noastră de revendicări.

Este vorba, în special, despre revendicările referitoare la plata corectă pentru munca prin care se asigură continuitatea serviciilor medicale, pentru care guvernul a înțeles să acorde o sumă fixă în dauna plății acestor drepturi prin raportare la salariul de bază actual

Federația „Solidaritatea Sanitară” a efectuat o analiză a impactului Ordonanței de urgență nr. 63/2023 pentru (…) stabilirea unor măsuri privind salarizarea în sistemul sanitar public (…). Evaluarea impactului evidențiază faptul că acest act normativ este de fapt o „Ordonanță a amăgirilor”, deoarece există o diferență foarte mare între beneficiile anunțate public pentru angajații din Sănătate și beneficiile reale.

După cum arată analiza de impact, cea mai mare parte a angajaților din Sănătatea cărora le-ar trebui acordate drepturile prevăzute în OUG se află într-una din următoarele situații:

  • Nu vor putea beneficia de aceste drepturi deoarece unitatea depășește plafonul de 30% aferent sporurilor și indemnizațiilor (efectul creșterilor salariale fictive).
  • Vor beneficia de aceste drepturi dar vor pierde alte drepturi salariale în schimb (în special din cauza reducerii sporurilor pentru condițiile de muncă) (efectul creșterilor salariale aparente).
  • Sau vor beneficia de aceste drepturi dar în condițiile în care vor scădea veniturile salariale ale altor categorii de angajați (efectul transferului unor părți din venitul salarial de la un angajat la altul).

În sinteză, din perspectiva pretenției Guvernului de a crește unele venituri salariale, principalul efect al acestui act normativ îl constituie de fapt mutarea banilor dintr-un buzunar în altul. Acesta este un efect intenționat, împotriva căruia Federația „Solidaritatea Sanitară” a luptat și la elaborarea și adoptarea legii nr. 153/2017.

La acest efect de simulare a unor creșteri salariale se adaugă amplificarea inechităților inexistente și introducerea unora noi, intervenția agravând de fapt problemele salariale din sistemul public de sănătate.

Nu știm dacă acest rezultat este cauzat de rea voință, de nepricepere ori de amândouă. Știm doar că pentru marea majoritate a angajaților din Sănătate care ar trebui să beneficieze de drepturile amintite în actul normativ efectul va fi nul, acolo unde nu vom asista chiar la reducerea veniturilor salariale.

La fel de gravă este intenția, vizibilă în actul normativ, de a încălca regulile convenite anterior pentru proiectul noii legi a salarizării: OUG nr. 63/2023 instituie ca precedent înlocuirea unei categorii de sporuri cuantificate procentual, a căror valoare în bani se stabilește prin raportarea la salariul de bază, cu indemnizații în sumă fixă, stabilite în mod egal pentru toate categoriile de angajați cu același program de lucru. Adică, este vizibilă încercarea de a trece la „sporuri” (indemnizații) în sumă fixă, egale pentru toți salariații. Egalizarea este făcută în jos, determinând faptul că unii angajați (mulți) vor pierde din veniturile salariale în noua lege a salarizării (unii dintre ei pierzând deja odată cu aplicarea OUG nr. 63/2023). Această inițiativă nu este o noutate, ea fiind afirmată și la înțelegerea anterioară, dintre aceleași părți, din 26.X.2017.

Prin introducerea plății în sumă fixă a drepturilor salariale aferente gărzilor medicilor și pentru zile nelucrătoare în cazul asistentelor medicale și personalului auxiliar-sanitar, guvernul încalcă inclusiv prevederi ale Codului Muncii care menționează în mod expres că aceste drepturi se calculează prin raportare procentuală la salariul de bază. Dacă guvernul ar fi respectat regulile negocierii cu ambele federații reprezentative din sănătate și ar fi invitat și reprezentanții Federației ”Solidaritatea Sanitară” la negocieri, această situație ar fi fost evitată.

De reținut este faptul că una dintre revendicările noastre esențiale, respectiv plata sporului de noapte/tură pentru asistentele medicale și personalul auxiliar-sanitar (infirmiere, brancardieri …) nu se regăsește în ordonanța adoptată ieri de guvern. Altfel spus, guvernul nu a acordat niciun leu în plus pentru angajații din sănătate care lucrează în ture.

Guvernul a mai introdus în această ordonanță o prevedere prin care le spune angajaților din sănătate că sumele acordate la acest moment sunt de fapt sume pe care le vor lua în considerare la 01 ianuarie 2024. În traducere, guvernul va afirma în ianuarie 2024: ”v-am dat în august 2023, acum veți primi mai puțin (sau deloc)”. Acest lucru se întâmplă în condițiile în care la momentul actual sunt încă multe restanțe salariale către angajați, pe cadru legal existent.

În aceste condiții, programul de proteste anunțat de Federația ”Solidaritatea Sanitară” continuă atât cu protestele deja aflate în desfășurare cât cu protestele anunțate pentru luna iulie:

Demisia medicilor din CIM-urile aferente gărzilor suplimentare (protest în desfășurare);

Protestul angajaților din Sănătate care asigură continuitatea serviciilor medicale/funcționării unității (protest în desfășurare);

– 06 iulie 2023 – Pichetarea tuturor spitalelor din țară;

– 12 iulie 2023 – Organizarea Mitingului național al angajaților din Sănătate în Piața Victorie;

– 19 iulie 2023 – Greva de avertisment;

– 27 iulie 2023 – Greva generală.

Revendicările Federației Solidaritatea Sanitară” rămân aceleași, fiind susținute alături de protestele în stradă sau în curtea spitalelor și de cei 1.318 medici care au semnat până acum în cadrul protestului privind demisia din gărzile suplimentare, respectiv de cei 5.268 angajați care au semnat în cadrul protestului angajaților care asigură continuitatea serviciilor medicale.

Precizăm că, în încercarea de a corecta acest dezastru, Federația „Solidaritatea Sanitară” a transmis Guvernului o propunere alternativă de act normativ. Este evident faptul că practica dialogului social preferențial a făcut posibilă această gravă eroare legislativă.

Anexăm Analiza impactului acestui act normativ, cu trimitere la prevederile legale care determină efectele amintite.

ABC-CON International