Economic Știri locale

Urban Serv angajează! Postul necesită studii universitare

Societatea URBAN SERV SA Botoşani organizează în perioada 30 mai – 15 iunie 2023 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante de execuție de Specialist Achiziții Publice, în cadrul Biroului Achiziții, Aprovizionare,  cod COR 332301.

Concursul pentru ocuparea postului de Specialist Achiziții Publice din cadrul societății URBAN SERV S.A. Botoșani va avea loc la sediul societății situat în str. 1 Decembrie, nr.19, Botoșani și va cuprinde următoarele probe:

  • Selecția dosarelor: 12 iunie 2023;
  • Proba scrisă: 13 iunie 2023, ora 10:00;
  • Interviul: 15 iunie 2023, ora 10:00.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

  • nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: economic, juridic, științe administrative, științe inginerești;
  • vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani;
  • experiență în achiziții publice de minim 1 an;
  • cunoștințe operare PC.

Bibliografia, condițiile de participare și actele solicitate candidaților pentru înscriere la concurs se vor afișa la sediu și pe site-ul societății URBAN SERV S.A. Botoșani, www.urbanserv.ro, secțiunea cariere/posturi disponibile.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 30.05.2023 – 09.06.2023 inclusiv, ora 13:00.

la secretariatul societății, din str. 1 Decembrie nr.19. mun. Botoșani.

Informaţii privind actele necesare pentru depunerea dosarelor, modul de organizare a selecţiei pot fi obţinute la secretarul Comisiei permanente de recrutare și selecţie în vederea angajării/Biroul Resurse Umane la numărul de  telefon  0231 517912, interior 108 sau 0760685426.

ABC-CON International