Economic Știri locale

ITM anunță controale la sfârșitul anului la firmele care utilizează agenți chimici periculoși, în special IMM-urile

COMUNICAT DE PRESĂ

Acțiune de control vizând modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici periculoși la locul de muncă

Substanțele periculoase pot fi întâlnite în aproape toate locurile de muncă, iar milioane de lucrători din UE sunt expuși zilnic la aceste substanțe. Agenții chimici periculoși generează riscuri majore la adresa securității și a sănătății lucrătorilor; deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine înțelese, putând fi cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale, de multe ori acestea nu sunt combătute corespunzător.

Procedurile legislative din ultimii ani au condus la modificări ale Directivei privind agenți chimici (DAC) și ale Directivei privind agenții cancerigeni și mutageni (DCM) au fost transpuse în legislația națională, prin modificarea și completarea H.G. nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici și ale H.G. nr. 1.093/2006, privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Evaluarea riscurilor constituie fundamentul acestei legislații și o obligație legală pentru toți angajatorii în cazul în care, la locurile de muncă, sunt prezente substanțe periculoase. Angajatorii trebuie, de asemenea, să respecte o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituția, măsurile tehnice, măsurile organizatorice și, în final, protecția individuală.

Pe parcursul anilor 2016 – 2020, Inspecția Muncii a derulat în fiecare an acțiuni de informare și control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă privind utilizarea substanțelor chimice periculoase la locurile de muncă.

Obiectivele acestei acțiuni sunt:

  • Deținerea de către toți angajatorii a Fișelor cu date de securitate actualizate pentru toți agenții chimici periculoși prezenți la locurile de muncă și punerea acestora la dispoziția lucrătorilor;
  • Asigurarea purtării de către toți lucrătorii expuși la agenții chimici periculoși a echipamentelor individuale de protecție adecvate;
  • Monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securității și sănătății lucrătorilor expuși la agenți chimici periculoși;
  • Centralizarea datelor în vederea elaborării rapoartelor naționale privind punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice.

Acțiunea se va desfășura în trim. IV 2023, la angajatori din toate domeniile de activitate, care dețin sau utilizează agenți chimici periculoși la locul de muncă, urmărindu-se în mod special întreprinderile mici și mijlocii.

Daniela Petronela Lozneanu

Inspector-Șef

ABC-CON International