Economic

Firmele din construcții au fost verificate de inspectorii ITM

Construcțiile constituie unul dintre sectoarele cu pondere importantă în economia națională. În baza analizei datelor statistice privind indicele de frecvență care indică numărul de accidentați care revin la 1000 de lucrători s-a constatat că acest sector de activitate are o pondere majoră în numărul total de accidentați în muncă.

Situația se datorează caracteristicilor muncii în acest domeniu de activitate, respectiv: • nivelul, în mare măsură, scăzut al pregătirii personalului;
 • caracterul sezonier al lucrărilor;
 • modificarea continuă a mediului de muncă;
 • modificarea frecventă a locației;
 • procent ridicat de lucrători fără forme legale;
 • pericolelor de accidentare existente în mediul de muncă.

Având în vedere numărul de accidente de muncă înregistrat în acest domeniu de activitate în anul 2022, Direcția de Control Securitate și Sănătate în Muncă a considerat că se impune intensificarea acțiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și asupra modului în care angajatorii realizează măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă, în șantierele temporare și mobile.

Față de aceeași perioada a anului 2021 numărul de accidentați mortal a crescut cu 11,4% – reprezentând 21,44 % din totalul accidentaților mortal din domeniul construcțiilor.

Dintre sectoarele economiei naționale în care au fost înregistrate cele mai multe accidente de muncă – 899 în primul trimestru al anului 2022, domeniul construcții cădiri ocupă poziția a treia cu 47 accidentați 5,2% din totalul accidentaților), dar și a doua poziție în ceea ce privește numărul de accidentați mortal – reprezentând 21,44 % din totalul accidentaților mortal cu 11,4% mai mult față de aceeași perioada a anului 2021.

În acest sens, Inspecția Muncii a desfășurat în anul 2022, o campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în domeniul construcțiilor.

Cele mai frecvente deficiențe întâlnite în urma controalelor efectuate în anul 2022 sunt următoarele: • Locurile de muncă sunt fără sisteme de protecție colectivă, fără balustradele solide (suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară), fără platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălțime.
 • Lucrătorii care nu utilizează echipamentele individuale de protecție corespunzătoare (centuri de siguranță sau alte mijloace de ancorare, căști, bocanci) sunt admiși la lucru de către șefii de echipă, maiștrii sau conducătorii locurilor de muncă desemnați de către angajator.
 • Instruiri incomplete sau neconsemnate în fișele de instruire individuale.
 • Platformele de lucru, pasarelele și scările schelelor prezintă riscuri de accidentare în timpul utilizării și sunt construite fără a avea un proiect tehnic.
 • “Planul propriu de securitate și sănătate al șantierului“ nu este completat și adaptat în funcție de evoluția lucrărilor de către subantreprenori.

Grupul țintă al acestei campanii naționale îl reprezintă angajatorii și lucrătorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor – cod CAEN 41, 42 și 43.

Direcția de Control Securitate si Sănătate în Muncă a considerat necesară organizarea și coordonarea campanii naționale și acțiuni sectoriale care au avut ca obiective :

 • Creșterea gradului de implicare a angajatorilor și a lucrătorilor din domeniul construcțiilor în ceea ce privește obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime, al surpării malurilor la lucrările de excavații. Asigurarea de echipamente colective de protecție și individuale în proporție de 100% .
 • Respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea lucrătorilor în activitățile din domeniul construcțiilor.(din numărul total de fișe de instruire verificate, instruirea să fie efectuată in mod corespunzător în proporție de 100%.
 • Implementarea măsurilor de siguranță la utilizarea instalațiilor de ridicat. Din numărul total de instalații de ridicat și al calificării personalului deservent verificate, acestea să fie în proporție de 100% corespunzătoare.

Mijloacele necesare și metodele de realizare a obiectivelor propuse se bazează pe verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și a sănătății lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor cu privire la:  

 • organizarea activităților de securitate și sănătate în muncă pe șantierele temporare sau mobile;
 • instruirea lucrătorilor;
 • lucrul la înălțime și acordarea echipamentului individual de protecție corespunzător sarcinii de muncă;
 • utilizarea instalațiilor de ridicat pe șantierele temporare sau mobile;
  • cerințele minime de securitate și sănătate la lucrările de săpături;
  • angajatorii au asigurat condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său (la angajare/ la schimbarea locului de muncă sau la transfer/la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent/ la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru / la executarea unor lucrări speciale);
 • angajatorul a dispus de programe de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității, pentru conducătorii locurilor de muncă/lucrători, pe meserii și activități;
 • angajatorul a elaborat instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și a locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;
 • angajatorul a verificat și a supus încercărilor si controalelor periodice, instalațiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si elementele de fixare, de ancorare si de sprijin conform dispozițiilor legale in vigoare;
 • angajatorul a luat măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifica pentru lucrătorii care deservesc instalațiile de ridicat si accesoriile acestora;
 • angajatorul a amenajat locurile de muncă situate la înălțime cu sisteme de protecție colectivă, cum sunt balustradele solide (suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară) ;
 • angajatorul a verificat dacă platformele sau plasele de prindere, sunt montate pentru a împiedica/opri căderile de la înălțime în baza unui proiect tehnic;
 • la lucrările de săpături, angajatorul a utilizat mijloacele de protecție colectivă împotriva surpării terenului – sprijiniri de maluri, pe întreaga înălțime a malului în zona de acțiune a lucrătorilor, conform proiectelor. Deasemenea angajatorul asigură căi sigure pentru intrarea și ieșirea lucrătorilor din zona de excavații;
 • angajatorul a verificat dacă se respectă distanța suficientă față de excavații a grămezilor de pământ, materialelor și vehiculelor în mișcare conform precizărilor din proiect.

Campania națională se va desfășura în perioada 13.02.2023 – 06.12.2023.

Daniela Petronela Lozneanu

Inspector-Șef

Dan Moldovanu

Inspector-șef adjunct SSM   

ABC-CON International