Economic

ITM Botoșani a dat amenzi de 130.500 lei în ianuarieÎn cursul lunii ianuarie 2023, în domeniul Relaţii de Muncă, au fost efectuate 112 controale la un număr de 112 angajatori, verificându-se totodată și cazurile de muncă nedeclarată.

Au fost constatate 73 deficienţe, pentru care au fost dispuse 73 de măsuri, au fost identificate 5 persoane prestând activitate fără să aibă încheiate contracte individuale de muncă şi au fost aplicate 5 sancţiuni contravenționale, din care 2 avertismente și 3 amenzi în valoare totală de 101.500 lei.

În cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă, în cursul lunii ianuarie 2023, au fost eliberate 2.222 de certificate/rapoarte cu informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii, 18 adeverinţe, în baza documentelor existente în arhiva inspectoratului de muncă, 89 de parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaţilor și un număr de 21 carnete de muncă aflate în gestiune şi neridicate de titulari în termenul legal.

Totodată au fost preluate la sediul inspectoratului de muncă, un număr de 544 de registre electronice de evidenţă a salariaţilor.

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă, în cursul lunii ianuarie 2023, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

– au fost efectuate controale la un număr de 60 agenţi economici, au fost constatate 84  neconformităţi şi au fost dispuse 94 de măsuri, fiind aplicate 4 amenzi în valoare de 29.000 de lei și 69 avertismente;

– 5 evenimente au fost comunicate în această lună de către angajatori către  inspectoratul teritorial de muncă;

– 6 evenimente au fost cercetate de angajatori și avizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă;

– 1 eveniment comunicat de Inspectoratul Teritorial de Muncă către Inspecția Muncii;

– 1 eveniment cercetat de Inspectoratul Teritorial de Muncă și avizat de Inspecția Muncii;

– au fost înregistrate 4 persoane accidentate în accidente de muncă, cu incapacitate temporară de muncă.

                   Cele mai des întalnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control au fost:

  • necomunicarea, de indată, a unui eveniment în care a fost implicat un lucrător angajat;
  • neinformarea lucrătorilor despre riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională precum și măsurile de prevenire;
  • lipsa modificărilor tehnice în utilizare pentru echipamente de muncă sub incidența ISCIR
  • neinstruirea lucrătorilor cu informații concrete privind modul corect de manipulare a maselor;
  • lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi de îmbolnavire profesională;
  • neasigurarea verificării de către angajator a aplicării prevederilor legale SSM , inclusiv la utilizarea echipamentului individual de protecție;
  • neinstruirea lucrătorilor la angajare;
  • neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic.

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către  ITM Botoşani, în cadrul domeniilor  Sănătate şi Securitate în Muncă şi Relaţii de Muncă în cursul lunii ianuarie 2022 este de 130.500 lei.

Inspector-şef

Daniela Petronela Lozneanu    

Mihai Onofraș

Inspector-șef adjunct RM

ABC-CON International