Economic Știri locale

11.500 lei este valoarea amenzilor date de ITM Botoșani în decembrieÎn cursul lunii decembrie 2022, în domeniul Relaţii de Muncă, au fost efectuate 75 controale la un număr de 75 angajatori, verificându-se totodată și cazurile de muncă nedeclarată. Au fost constatate 65 deficienţe, pentru care au fost dispuse 65 de măsuri şi au fost aplicate 5 sancţiuni contravenționale , din care 3 avertismente și 2 amenzi în valoare de 4.500 lei.

 

În cadrul Compartimentului Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă, în cursul lunii decembrie 2022, au fost eliberate 1897 de certificate/rapoarte cu informaţii extrase din baza de date gestionată de Inspecţia Muncii, 12 adeverinţe, în baza documentelor existente în arhiva inspectoratului de muncă, 194 de parole pentru transmiterea on-line a registrului electronic al salariaţilor și un număr de 7 carnete de muncă aflate în gestiune şi neridicate de titulari în termenul legal.

Totodată au fost preluate la sediul inspectoratului de muncă, un număr de 365 de registre electronice de evidenţă a salariaţilor.

 

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă, în cursul lunii decembrie 2022, s-au desfăşurat următoarele activităţi:

– au fost efectuate controale la un număr de 31 agenţi economici, au fost constatate 35 neconformităţi şi au fost dispuse 44 de măsuri, fiind aplicate 1 amendă în valoare de 7.000 de lei și 34 avertismente;

– 6 evenimente au fost comunicate în această lună de către angajatori către inspectoratul teritorial de muncă;

– 2 evenimente au fost cercetate de angajatori și avizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă;

– au fost înregistrate 3 persoane accidentate în accidente de muncă, cu incapacitate temporară de muncă.

  Cele mai des întalnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control au fost:

neasigurarea verificării de către angajator a aplicării prevederilor legale SSM , inclusiv la utilizarea echipamentului individual de protecție;

neinstruirea lucrătorilor la angajare;

neasigurarea efectuării examenului medical la angajarea lucrătorilor şi a examenului medical periodic;

necomunicarea, de indată, a unui eveniment în care a fost implicat un lucrător angajat;

neinformarea lucrătorilor despre riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională precum și măsurile de prevenire;

lipsa modificărilor tehnice în utilizare pentru echipamente de muncă sub incidența ISCIR

neinstruirea lucrătorilor cu informații concrete privind modul corect de manipulare a maselor;

lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi de îmbolnavire profesională.

 

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către ITM Botoşani, în cadrul domeniilor Sănătate şi Securitate în Muncă şi Relaţii de Muncă în cursul lunii decembrie 2022 este de 11.500 lei. 

Inspector-şef, Daniela Petronela Lozneanu

Mihai Onofraș, Inspector-șef adjunct RM

 ABC-CON International