Economic Știri locale

17 controale și 16 măsuri dispuse de ITM Botoșani în urma campaniei naționale de combatere a muncii la negru în construcții
 

Campania Națională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor – cod CAEN 41,42,43 s-a desfășurat in perioada 05.10 – 07.10.2022.

 

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atât prin lege cât și prin Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2022, aprobat de Inspectorul General de Stat, s-a impus intensificarea acțiunilor de control in vederea diminuării muncii nedeclarate.

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, datorită consecințelor sociale și economice pe care le produce:

persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecție socială;

lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă, cum ar fi cele la concediu de odihnă și la concediu medical;

lipsa dreptului la pensie și la indemnizatie de șomaj;

persoana care prestează muncă nedeclarată, nu are siguranța plății muncii prestate, plata făcându-se în funcție de bunăvoința angajatorului;

angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele prejudicii produse de acesta;

condiții precare de muncă pentru lucrători și riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor;

fondurile sociale și bugetul de stat sunt prejudiciate prin sustragerea de la plata impozitelor și a contribuțiilor sociale.

 

Obiectivele acestei campanii au fost:

Identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfășoară activități în domeniul construcțiilor, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor;

Determinarea angajatorilor de a incheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le inregistra în Revisal și de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă in a cărui rază teritorială angajatorul își are sediul social;

Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale in domeniul relațiilor de muncă;

Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activitate in domeniul construcțiilor, a prevederilor legale menționate;

Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

 

Grupul ținta

Angajatori și lucrători care își desfășoară activitatea in domeniul construcțiilor – cod CAEN 41,42,43.

 

În domeniul relațiilor de muncă, s-a urmărit modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la:

Angajarea personalului;

Transmiterea elementelor contractului individual de muncă in REVISAL, in termenul legal;

Respectarea prevederilor legale privind contractele individuale de muncă cu timp parțial;

Respectarea de către angajator a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă;

Respectarea prevederilor legale privind repausurile perioadice (repausul zilnic, săptămânal, sărbătorile legale);

Constituirea , acordarea drepturilor salariale și garantarea în plată a salariului minim în construcții, potrivit OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modifcarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Modul în care au fost indeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

 

 

In cadrul acestei campanii s-au efectuat 17 controale si s-au dispus 16 măsuri

pentru remedierea neconformităților constatate.

Deficiențele cele mai des intâlnite au fost:

– întocmirea pontajelor fără precizarea orelor de început și de sfârșit ale programului de lucru,

– transmitere eronată in Reges,

neînmânarea unui exemplar al contractului individual de muncă salariatului cu o zi inainte de data angajării.

p.Inspector șef

Daniela Petronela Lozneanu

Inspector șef adjunct Relații de MuncăABC-CON International