Administrație Economic Știri locale

Până la sfârșitul anului viitor, la AJOFM Botoșani funcționează un centru de sprijin pentru carieră finanțat din fonduri europene

????????????????????????????????????Sediul AJOFM Botosani

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (A.J.O.F.M.) Botoșani, în calitate de beneficiar împreună cu partenerul Current Trends Consulting anunță lansarea proiectului ,,ICOPROF-BT-R: Informare,consiliere,orientare profesională-Centru de sprijin pentru cariera ta”, contract POCU/717/5/1/152023.

Proiectul se implementează pe o perioadă de 16 luni de la 1 septembrie 2022 până la 31 decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zonele Urbane Marginalizate (ZUM1 si ZUM2) și teritoriul SDL din Municipiul Botoșani, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale,îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Proiectul va contribui la soluționarea problemelor indentificate prin Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL Botoşani pentru viitor astfel :

-accesul la servicii de ocupare : informare, consiliere şi mediere pentru 420 de persoane din teritoriul SDL;

– furnizarea de cursuri de calificare şi alte măsuri specifice pentru 210 persoane din teritoriul SDL

– sprijin activ pentru angajarea a 105 persoane din teritoriul SDL;

 

Bugetul total al proiectului este de 2.804.108,00 lei, din care 2.597.946,65 lei sunt cheltuieli nerambursabile .

Manager de proiect,

Anca Apăvăloaie

COMUNICAT DE PRESĂ