Agricultură Economic Știri locale

256 de ferme din Botoșani prinse în eșantionul de control al APIA pentru Acoperirea minimă a solului 


Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) Centrul Județean Botoșani  informează că, în perioada 01.11-31.12.2021 se derulează controlul pentru GAEC 4 – Acoperirea minimă a solului.

În eșantionul de control sunt cuprinse 257 ferme/3251parcele/6500ha. Până la această dată au fost verificate 25% din ferme.

Obiectivul acestui standard îl constituie reducerea eroziunii solului prin acoperirea minimă a terenului pe timpul iernii cu vegetaţie sau resturi vegetale. 


Fermierul trebuie să asigure acoperirea cu vegetaţie sau resturi vegetale pe timpul iernii a cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală determinată în urma tuturor controalelor la nivelul întregii exploataţii, fie prin înfiinţarea de culturi de toamnă sau culturi perene, fie să nu execute arătura de toamnă după recoltarea culturilor.

Culturi de toamnă: grâu (Triticum sp.), triticale, secară (Secale cereale), orz (Hordeum sp.), ovăz (Avena sativa), mazăre (Pisum sativum), borceag de toamnă – amestec format dintr-o leguminoasă anuală de toamnă (măzăriche – Vicia sp.)  şi o cereală de toamnă, rapiţă (Brassica sp.).

Culturi perene: lucernă (Medicago sativa), trifoi (Trifolium pratense), sparcetă (Onobrychis viciifolia), ghizdei (Lotus corniculatus), sulfină (Melilotus sp.), golomăţ (Dactylis glomerata), firuţă (Poa sp.), Raigras peren (Lolium perenne), Festuca (Festuca pratensis) ş.a.

  


De asemenea, terenul arabil nelucrat, întreţinut în bune condiţii agricole şi de mediu, poate fi considerat ca acoperit cu vegetaţie.

 

Pentru evaluarea conformităţii, la calcularea procentului de acoperire a terenului pe timpul iernii, se va ţine cont de toate suprafeţele arabile însămânţate toamna, excluzând suprafeţele de teren arabil care fac obiectul sprijinului pentru Pachetul nr. 4 – Culturi verzi, precum şi suprafeţele care fac obiectul sprijinului pentru Pachetul 7 – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis), cât şi de suprafeţele nearate din cadrul fermei, indiferent dacă acestea îndeplinesc sau nu celelalte criterii de eligibilitate.

Fermierilor care nu respectă această condiţie li se vor aplica reduceri la suma totală, care pot merge până la excluderea de la plată, conform modului de aplicare a sancţiunilor pentru nerespectarea GAEC 4. 

DIRECTOR EXECUTIV,

LIVIU-STELIAN ZAHARIA 


ABC-CON International