Economic Știri locale

3 amenzi în valoare de 22.000 lei pentru munca la negru în construcții

   

COMUNICAT DE PRESĂ Campanie naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, desfăşurată în perioada 20-22 iulie 2020.

 

 1. MOTIVAREA ACŢIUNII

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii, stabilite atât  prin lege cât şi prin Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2020, în perioada 20-22 iulie s-a desfăşurat Campania naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la 

angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor.

Munca nedeclarată constituie un fenomen extreme de nociv, datorită consecinţelor economice şi sociale pe care le produce.

 • Persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecţie socială;
  • Lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă, cum ar fi cele la concediul remunerate şi concediul medical;
  • Lipsa dreptului la pensie şi la indemnizaţie de şomaj;
 • Persoana care presteză muncă fără forme legale de angajare, nu are siguranţa plăţii muncii prestate, plata făcându-se în funcţie de bunăvoinţa angajatorului;
 • Angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube produse de acesta;
 • Condiţii precare de muncă pentru lucrători şi riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor;
 • Fondurile sociale şi bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata impozitelor şi contribuţiilor sociale. 1. OBIECTIVELE CAMPANIEI
 • Identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul securităţii şi al sănătăţii în  muncă;
 • Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
 • Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le  înregistra în aplicaţia REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia sociatatea  are sediul social;
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi al sănătaţii în muncă;
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor, a prevederilor legale menţionate;
 • Eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare.

 

REZULTATELE CAMPANIEI

Echipele mixte constituite din inspectori de muncă din cadrul compartimentelor Sănătate şi Securitate în Muncă şi Control Muncă Nedeclarată şi Control Relaţii de Muncă, au efectuat controale la 10 angajatori de pe raza judeţului Botoşani.

În domeniul Securitate  şi   Sănătate   în   Muncă s-au constatat 23 deficienţe, s-au dispus tot atâtea măsuri şi s-au aplicat 23 sancţiuni  din care 21 avertismente şi 2 amenzi în valoare de 2000 lei.

                           Principalele neconformităţi constatate cu ocazia controalelor au fost:

 • neacordarea echipamentului individual de protecţie pentru lucrul la înălţime;
 • lipsa dispozitivelor de protecţie colectivă pentru prevenirea căderii de la înălţime;
 • neasigurarea materialelor necesare instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • nesupravegherea stării de sănătate a lucrătorilor.

De asemenea, au fost efectuate verificări având în vedere respectarea  prevederilor din Legea 55/2020 – privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

În domeniul Relaţiilor de Muncă s-a identificat un caz de muncă nedeclarată, pentru care s-a aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 20.000 lei.

 

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate de către ITM Botoşani, serviciile Control Relaţii de Muncă şi Securitate şi Sănătate în Muncă, în cele 3 zile de campanie este de 22.000  lei.

      

Cristian Leo Kohut

Inspector -Şef

 

 ABC-CON International