Administrație Economic Știri locale

Stare de urgență: DGASPC suspendă călătoriile gratuite interurban și urban

Comunicat de presă: 

Având în vedere necesitatea asigurării unor măsuri de prevenire și combatere a infecțiilor de natură virală în contexul existenței virusului COVID-19 în România, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Botosani au fost stabilite mai multe măsuri, în scopul asigurării protecției securității si sănătății beneficiarilor și angajaților.Astfel, în perioada 17.03.2020 – 31.03.2020, la nivelul Serviciului Stabilire prestații sociale   și plată beneficii de asistență socială din cadrul instituției se suspendă:

   

 
-Eliberarea biletelor de călătorie gratuită pentru transportul interurban;

   -Eliberarea legitimațiilor privind gratuitatea pe toate liniile de transport  urban cu mijloace de transport în comun de suprafață;

  -Eliberarea   adeverințelor   privind angajamentul  de plată a dobânzii pentru  achiziționarea unui singur autovehicul   și pentru adaptarea unei locuințe;

  -Depunerea cererilor privind acordarea de scutire de la plata tarifului   de utilizare a rețelelor de drumuri naționale(ROVINIETĂ).

Termenul se poate prelungi pe toată perioada declarării stării de urgență în România.

În ceea ce privește Serviciile de evaluare complexă adulți și copii, precum   și secretariatul comisiilor de specialitate, facem precizarea că   își desfășoară în continuare activitatea conform programului normal de lucru.Toți salariații din cadrul instituției vor respecta normele de igienă și de protecție a muncii conform prevederilor ce se impun în asemenea situații.

 

Dan Șlincu, director general

 

 

 ABC-CON International