Economic Știri locale

În lupta cu coronavirusul intră și ITM. Sfaturi și OBLIGAȚII anunțate pentru această perioadă

Comunicat de presă al Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani: 

Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul activităţilor având ca scop asigurarea condiţiilor optime în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea sănătăţii, integrităţii corporale şi a vieţii angajaţilor şi a altor persoane implicate în procesul de muncă.

În vederea prevenirii accidentelor de muncă, a bolilor profesionale sau a îmbolnăvirilor, în toate aspectele legate de muncă, angajatorii au obligaţia de a întocmi un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, igienico-sanitate şi organizatorice, bazat pe evaluarea riscurilor precum şi de a asigura echipamentele individuale de protecţie care să îndeplinească cerinţele de securitate şi sănătate în muncă specifice locului de muncă.

 

  

 

Activitatea de comunicare şi relaţii cu publicul a Inspecţiei Muncii nu va fi întreruptă, însă siguranţa tuturor este cea mai importantă în contextul actual. Astfel, recomandăm publicului să evite deplasările care nu sunt obligatorii şi să se limiteze la cele strict necesare. Pentru depunerea documentelor, persoanele fizice şi juridice au la dispoziţie mijloace de comunicare indicate pe site-ul Inspecţiei Muncii: https://www.inspectiamuncii.ro/bulletin-informativ

https://www.inspectiamuncii.ro/petitii-si-sesizari

şi, pentru inspectoratele teritoriale de muncă, la adresa:

https://www.inspectiamuncii.ro/contact.

Inspecţia Muncii atenţionează, atât angajatorii cât şi angajaţii/lucrătorii că au obligaţia să ia toate măsurile care se impun pentru prevenirea infectării angajaţilor/lucrătorilor cu noul coronavirus –COVID-19.

Angajatorii au obligaţia de a prelucra angajaţilor/lucrătorii asupra  principalelor măsuri necesar a fi întreprinse:

  • spălarea mâinilor cât mai des posibil cu apă şi săpun sau dezinfectarea cu un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;
  • utilizarea măştilor de protecţie de către persoanele bolnave;
  • evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infecţii respiratorii acute;
  • evitarea atingerii gurii, nasului în caz de tuse sau strănut;
  • dezinfectarea periodic a suprafeţelor de contact cu soluţii pe bază de clor sau alcool;

 

  

 

 

Totodată, angajatorii trebuie să aibă în vedere dispoziţiile legale conform cărora măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă, nu comportă, în nicio situaţie, obligaţii financiare pentru angajaţi/lucrători.

    În scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, asiguraţii pot

    beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru carantină, conform reglementărilor 

    cuprinse în O.U.G. nr. 158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări  

    sociale  de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Normele  

    de  aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al 

    preşedintelui CNAS nr. 15/1311/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

    Precizăm că Inspecţia Muncii va verifica în continuare, cu responsabilitate, modul în

    care angajatorii respectă prevederile legale în vigoare, în domeniile de competenţă.

 

 

 

  Inspector – şef

  Kohut Cristian Leo

 

   

 

 

ABC-CON International