Agricultură Știri locale

Fermier amendat cu 10.000 euro de Garda de Mediu. Avea deșeuri din azbest și bidoane pentru substanțe chimice aruncate la întâmplare FOTO

Un fermier din județul Botoșani a fost amendat cu echivalentul a peste 10.000 de euro de comisarii Gărzii de Mediu Botoșani.

Aceștia au descoperit mai multe nereguli și au decis sancționarea fermierului cu două amezi cu o valoare totală de 53.000 lei.

”Ca urmare a unui control neplanificat conform protocolului de colaborare privind acțiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a normelor privind condiționalitatea referitoare la interdiția de a nu arde vegetația uscată pe terenurile arabile și pajiștile permanente situate în siturile Natura 2000, comisarii din cadrul Garda de Mediu Botoșani au constatat mai multe neconformități pentru care au stabilit în sarcina operatorului economic măsuri cu termen în vederea remedierii acestora. Neconfomitățile au fost sancționate conform prevederilor legale. S-au aplicat două amenzi în cuantum de 53.000 lei și un avertismente”, se precizează într-un comunicat al Comisariatului Gărzii de Mediu Botoșani.

Printre neconformitățile constatate menționăm:

– operatorul economic nu a notificat APM Botoșani privind stabilirea obligațiilor de mediu la încetarea activității conform OUG 195/2005 privind protecția mediului art. 10 alin 11 și conform condițiilor impuse în autorizația de mediu;

– pe o suprafață de cca 600mp au fost identificate depozitări de deșeuri în amestec: deșeuri folie, deșeuri menajere, anvelope uzate, deșeuri metalice, DEEE-uri, deșeuri de azbest, deșeuri din construcții și demolări;

– pe un alt amlasament au fost identificate, depozitate direct pe sol deșeuri metalice, țevi, rezervor metalic scos din uz, componente ale utilajelor agricole degradate, uzate, anvelope uzate, paleți de lemn degradați;

-într-un depozit cu o suprafață de 1200 mp au fost identificate deșeuri de ambalaje de plastic provenite de la substanțele și preparatele chimice utilizate pentru fertilizarea și erbicidarea culturilor agricole, deșeuri de ambalaje de carton provenite de la substanțele și preparatele chimice utilizate pentru fertilizarea și erbicidarea culturilor agricole, deșeuri de ambalaje care conțin reziduri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase, acestea erau în amestec, colectate în saci de plastic sau în bigbags-uri de la substanțe și preparate chimice, fără a fi etichetate, fără a fi codificate. În depozit au mai fost identificate deșeuri rezultate de la silozurile de cereare, respectiv filtre de aer în amestec cu deșeuri de lemn, deseuri metalice și deșeuri ambalaje de carton;

– deșeurile identificate pe amplasament nu erau pregătite pentru valorificarea acestora, respectiv pentru reutilizare, reciclare sau alte operațiuni de valorificare, nu erau colectate separat, o parte dintre acestea fiind deținute, păstrate în afara spațiilor autorizate;

– pentru substanțe și preparate chimice identificate de pe amplasament au fost prezentate fișe cu date de securitate mai vechi de 3 ani;

-9 bigbags de nitro-calcar (cca 7 tone) erau amplasate într-o zona acoperită, neasigurată, pentru care nu s-a prezentat fișa cu date de securitate, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind REACH;

– operatorul economic nu ține evidența gestiunii deșeurilor lunar pe tip deșeu, cod deșeu, starea fizică privind generarea deșeurilor, stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor, valorificarea deșeurilor, eliminarea deșeurilor;

– operatorul economic nu face dovada întocmirii și deținerii formularelor de transport pentru deșeuri periculoase și nepericuloase pentru perioada 2019-2023.

Sursa foto: pagina de Facebook Garda de Mediu Botoșani

ABC-CON International