Agricultură

Nechifor și Moldoovis la masă cu ministrul Agriculturii pentru pregătirea privind PNS 2024

   Asociația Moldoovis Botoșani , prin dl. dr.ing.Ionică NECHIFOR , care este și Secret. Gen. al Federației ROMOVIS , am participat în data de 16.Sept. 2023 , la consultările cu staful Ministerului Agriculturii , întâlnire prezidată de Ministrul Agriculturii dl. dr.ec. Florin BARBU .

 Discuțiilor au fost pe marginea modificării PNS(Planul Național Strategic) , pentru anul 2024 și care , au condus la unele măsuri acceptate de ambele părți , după cum urmează:

 1.  Sprijinul Cuplat pentru Venit în Zootehnie la ovine ,  să fie acordat unui număr minim de 60 cap. și maxim 500 cap. , pe tot teritoriul României.  
 2. Argumentele : Sporește atât numărul fermierilor, cât și populația de animale cu valoare genetică ridicată, populație ce permite furnizare de reproducători valoroși în vederea lucrărilor de selecție , respectiv încrucișări rasiale, pe un număr  mai mare de animale .
 3. România se află pe locul 2 în cadrul UE  privind polpulatia de oi și capre , dar suferă la capitolul performanță .   În selecția și ameliorarea raselor de oi și capre  , s-au realizat progrese semnificative în ceea ce privește dezvoltarea caracteristicilor legate de productivitatea animalelor de fermă, cu toate acestea, în anumite cazuri, au existat efecte secundare nedorite care au suscitat preocupări majore în rândul fermierilor și asociațiilor preocupate de progresul genetic și menținerea loturilor valoroase. Prin urmare , acei fermieri care mențin un  efectiv mic și se află în Registrul Genealogic al rasei ,dețin și reproducătorii cei mai valoroși  .

Soluție :      Dl Ministru Florin BARBU, a fost de acord , rămâne să negocieze la Bruxelles și să susțină un prag minim de 100 cap. – maxim 500 cap. ovine.

Soluție acceptată de  Federația ROMOVIS , în plus fermierii crescători de oi Karakul de Botoșani, începând cu 2024, pot accesa în număr mai mare SCVZ

 • Începând cu anul 2024 , SCVZ să fie acordat animalelor care sunt în Registrul Genealogic al rasei .

Motivare:

 • Se impune susținerea de mai sus , întrucât efortul efectuat de fermieri, este unul suplimentar,  supun animalele unui program dirijat de reproducere  și care oferă garanția unor produși cu o greutate și  calitate superioară .
 • Sunt implicate în programul de ameliorare tocmai pentru a efectua controlul producțiilor, determinările și evaluările practice. În urma acestor acțiuni și evaluări ne dăm seama dacă materialul biologic este consolidat, iar reproducătorii utilizați la reproducție, garantează producții superioare.
 • Dificultatea sectorului ovin , accepată de C.E. , este pentru un procent redus  de performanță , chiar dacă România este pe locul 3 ca și populație de ovine în cadrul UE.

Soluție:        A fost acceptată propunerea , chiar salutată de dl. Ministru Florin BARBU,citez- ’’este normal să susținem performanța și să plasăm România în topul statelor performante , cunoscând potențialul în acest sector’’ .

 •  Fermierul  nu trebuie să fie condiționat pentru SCVZ în 2024 de a face dovada  raportului de sexe , respectiv 1M  cu certificat de origine x 35 F   !
 • Motivare : Condiționând un mascul cu certificat de origine la 35 de femele , nu este relevant , întrucât aceste aspecte sunt prevăzute atât în Programele de Ameliorare , cât și în literatura de specialitate, relatată după studii științifice .
 • Fermierii, beneficiari ai SCVZ prin adeverința de tip B ,eliberată de ANZ, nu sunt în Programele de Ameliorare a raselor , nu  se pot efectua determinări genetice în vederea cunoașterii și evaluării rezultatelor populației de oi din fermele lor ,în așa fel încât, să poată  înregistra un  progres  economic, genomic și nici  în statisticile României , nu pot fi introduse aceste ferme.

Soluție :        În unanimitate părțile au fost de acord !!Dl Ministru , citez ’’ Această măsură nu trebuie negociată la Bruxelles , prin urmare , acest criteriu cu siguranță o să fie eliminat’’

 • Acordarea unui sprijin pentru tineretul femel cu vârsta între  03-24 luni , ce urmează să fie păstrat la prăsilă .

Motivare:

 • Lipsa personalului ( îngrijitori, mecanizatori) , provoacă mari diferențe de instabilitate economică , dar si riscul scăderii  septelului .
 • În  anul 2022 septelul înregistra o creștere de 1,2% , față de anul 2021 . Îngrijorător !!!!
 • Există premiza ca în anul 2023 pentru prima dată de la aderarea României în UE , să nu existe nici o creștere a populației de ovine  față de 2022 , ceea ce poate înregistra primul declin de după 2007 !!!!
 • Prin susținerea financiară a tineretului ovin și caprin cu vârsta de până la 24  luni(perioadă ce implică doar cheltieli în fermă ) , obligă fermierul la menținerea tineretului, ca rată de înlocuire a reformei anuale, cu o ușoară creștere  ce poate asigura reproducători femele .
 • Soluție :

Atât dl Ministru Florin BARBU , cât și Organizatiile profesionale, au ajuns la un consens, prin directionarea ANT( ajutor national tranzitoriu) 2024-2027 , în valoare de 40 mil euro /annual , către această categorie de animale care reprezintă un nr. estimat de 2,5 mil capete. Condiția de bază fiind , păstrarea femelelor la prăsilă , ca rată de înlocuire a reformei și care să fie înregistrate în RNE(registru national de evidență)

 În calitate de Secret. General ROMOVIS și Președinte Asociația MOLDOOVIS Botoșani, consider această întâlnire , ca fiind constructivă și în sprijinul fermierilor din județul BOTOȘANI, dar și din alte regiuni ale României.

Așteptăm concretizarea soluțiilor acceptate.

Comunicat de presă