Administrație Agricultură

Lucian Trufin: Facilitați legislative pentru obținerea dreptului de proprietate asupra curților și anexelorDemersurile pentru obținerea dreptului de proprietate asupra curților și anexelor din jurul locuințelor înscrise în registrul agricol sunt cu mult simplificate, transmite senatorul PSD Lucian Trufin, unul dintre inițiatorii reglementării legislative.

Prin Legea 377/2022 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, terenurile fără acte de proprietate aferente locuințelor și anexelor gospodărești aflate în proprietate se vor înscrie în cartea funciară. Intabularea se va face în baza documentației cadastrale și a certificatului de înregistrare a imobilului în registrul agricol, eliberat de autoritatea locală.

„Am inițiat și susținut această modificare legislativă cunoscând că foarte mulți proprietari de case și anexe gospodărești nu dețin, din diverse motive, documentele care atestă proprietatea asupra terenului aferent.  Încurajez botoșănenii să parcurgă procedura de intabulare a curților și grădinilor, obținerea cărții funciare reprezentând dovada dreptului de proprietate asupra acestora. Modificările legislative favorizează deținătorii construcțiilor și soluționează o problemă importantă îndeosebi pentru locuitorii mediului rural, unde cuvântul dat a fost de multe ori mai presus de documente”, subliniază Lucian Trufin.

Noua lege clarifică situația juridică a imobilelor pentru cetățenii care folosesc și plătesc impozitele aferente terenurilor deținute, dar nu au reușit până în prezent să obțină acte de proprietate. De asemenea, primăriile care demarează lucrări de cadastru sistematic sau planuri parcelare pot beneficia de cofinanțare din partea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

ABC-CON International