Agricultură Politică Știri locale

Lucian Trufin: Fermierii crescători de bovine pot depune cerere de solicitare a ajutorului de stat și a documentelor justificative până la sfârșitul lunii in curs!👉Astăzi în cadrul Comisiei pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală am dezbătut și votat ajutorul de minimis acordat CRESCĂTORILOR de BOVINE în anul 2021 în contextul crizei economice generate de COVID-19.

👉 Acest sprijin sub formă de ajutor de stat se acordă crrescătorilor de bovine care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:
a) dețin minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE;
b) au produs și au valorificat lapte în luna ianuarie 2021;
c) beneficiarul ajutorului de stat poate să fie diferit față de deținătorul animalelor la data de 31 ianuarie 2021 pentru următoarele cazuri, cu condiția ca data schimbării formei de organizare/radierii/decesului să fie cuprinsă între 31 ianuarie 2021 și data depunerii cererii de solicitare ajutor de stat și el poate fi persoană fizică, PFA, II, IF
d) beneficiarii trebuie să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;
👉 Ajutorul de stat se acordă pentru:
a) efectivul de bovine deținut;
b) cantitatea de lapte produsă și valorificată.
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 225.537.713,79 lei, se asigură de la bugetul de stat, fiind repartizată astfel:
a) 182.708.014,97 lei pentru exploatațiile ce dețin minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE și existente în fermă!
b) 42.829.698,82 lei pentru ajutorul acordat fermelor de bovine care au produs și au valorificat lapte în luna ianuarie 2021.
📌Totodată valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere nu va depăși echivalentul în lei a 225.000 euro.
Cererile pentru a solicita acest sprijin se depun la centrele județene/locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), respectiv al municipiului București, fiind însoțită de următoarele documente justificative generale:
a) copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiarului sau certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
b) coordonate bancare/trezorerie.
📌Pentru efectivele de bovine deținute se mai depune și documentul emis de utilizatorii Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor – SNIIA, din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și/sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, deținut în exploatația/exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.
Pentru cantitatea de lapte produsă și valorificată se depun și următoarele documente în funcție de situație:
a) copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil la data de 31 ianuarie 2021, însoțită de copii de pe factură/facturi sau de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care a produs și valorificat lapte în luna ianuarie 2021;
b) copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 ianuarie 2021 și valabil cel puțin până la data de 30 iunie 2021, însoțită de copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte produs și valorificat în luna ianuarie 2021;
c) copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în luna ianuarie 2021 prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
d) copie de pe factură/bonuri fiscale de valorificare a laptelui în luna ianuarie 2021 pentru PFA, II, IF și SC;
e) copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și copie de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea și recepția laptelui la unitatea proprie de procesare, în luna ianuarie, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Senator Lucian TRUFIN ABC-CON International