Administrație

ANUNȚ Primăria Ștefănești proiectul de construire a locuințelor de serviciu a primit de la AMP decizia etapei de încadrare

ORAŞUL ȘTEFĂNEȘTI, titular al proiectului „Construire locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în oraşul Ștefănești, județul Botoșani”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Construire locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în oraşul Ștefănești, județul Botoșani”, propus a fi realizat în oraşul Ștefănești, str.Nicolae Iorga nr.5, identificat prin CF55881 și CF55879, județul Botoşani.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, din municipiul Botoşani, B-dul Mihai Eminescu nr.44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani.