Administrație

GAL “Valea Bașeului de Sus” informează cu privire la Elaborarea și depunerea  Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Valea Bașeului de Sus” 2023-2027

             În data de 04.01.2024, GAL „VALEA BAȘEULUI DE SUS” a depus Strategia de Dezvoltare Locală în acord cu PNS 2023-2027 și fișa de intervenție DR 36 LEADER – Dezvoltarea Locală plasată sub responsabilitatea comunității în vederea participării la sesiunea de selecție a SDL-urilor 2023-2027, sesiune deschis in cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

           Asociația Grupul de Acțiune Locală „Valea Bașeului de Sus” reprezintă interesele locale în dezvoltarea rurală a 14 localități din județul Botoșani: orașul Săveni și comunele:  Adășeni, Avrămeni, Coțușca, Dângeni, Drăgușeni, Havârna, Hănești, Manoleasa, Mihălășeni, Mileanca, Mitoc, Ripiceni, Vlăsinești.

             În perioada octombrie-decembrie 2023, GAL „Valea Bașeului de Sus” a desfășurat activități de animare, întâlniri de informare  cu cei 62 de membri GAL, acțiuni de consultare a populației, respectiv activități de colectare date din teritoriu în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală pentru programarea 2023-2027. LEADER reprezintă dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) și se concretizează într-o Strategie de Dezvoltare Locală, gestionată de un Grup de Acțiune Locală (GAL) care urmărește utilizarea resurselor locale într-un mod care să răspundă cel mai bine nevoilor din teritoriu.

             Asociația GAL „Valea Bașeului de Sus” informează cu privire la finalizarea procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027. Documentul strategic cuprinde principalele nevoi identificate în teritoriu, obiectivele specifice raportate la indicatorii de rezultat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/ 2115 și intervențiile de finanțare sub tema unificatoare Dezvoltarea Durabilă în Comunitatea Noastră.