Administrație

Liceul ”Alexandru cel Bun” a derulat un proiect cu Centrul pentru Inovare Publică București, finanțat de Ambasada Țărilor de Jos

În acest an școlar, cadrele didactice și elevii Liceului „Alexandru cel Bun” s-au bucurat de o nouă colaborare cu Centrul pentru Inovare Publică București, care a constat în derularea proiectului „Observatorul dezinformării și excluderii”. Demarat în luna septembrie, cu un proces de selecție desfășurat la nivel național, acest proiect a avut ca perioadă propriu-zisă de derulare intervalul octombrie 2022 – iunie 2023 și a abordat domeniul dezinformării și al știrilor false, precum și repercusiunile acestora asupra societății.

Având ca scop prevenirea și combaterea știrilor false, a dezinformării, a discursului instigator la ură și a consecințelor acestuia, proiectul a pornit de la aspecte teoretice, care au oferit un bagaj de noțiuni esențiale acestui domeniu. Acestea au fost accesibile pe platforma proiectului, sub forma a trei module (Știri false și dezinformare, Zvonuri și discriminare, Organizare de evenimente de comunicare cu impact asupra comunității). Pe lângă acest conținut informațional, menit să asigure o mai bună înțelegere a conceptelor anterior menționate, activitățile proiectului au presupus și sarcini practice. În principal, fiecare dintre elevii participanți a identificat, în cadrul comunităților din care provin, situații de discriminare care au fost supuse unei riguroase analize critice. În urma unui proces decizional, unul dintre cazurile de discriminare prezentate de elevi – bazat pe criteriul dizabilității – a constituit punctul de plecare în elaborarea unui studiu de caz. 

Astfel, elevii au parcurs o etapă de cercetare, beneficiind de susținerea și îndrumarea reprezentanților Centrului pentru Inovare Publică București, facilitatorului local, dar și a altor persoane implicate direct în cazul studiat de elevi. O altă misiune primită de elevi a fost aceea de a redacta o poveste anticipativă, pornind de la același studiu de caz, și abordând o perspectivă optimistă a finalului acesteia. Pentru a împărtăși din experiența proprie, dobândită ca urmare a implicării în cadrul acestui proiect, colegilor din Liceul „Alexandru cel Bun”, dar și pentru a-i conștientiza în ceea ce privește fenomenele știrilor false și discriminării, elevii au organizat un eveniment de comunicare la nivelul unității școlare.

Parcurgând toate etapele acestui proiect inedit, elevii, dar și facilitatorul local, au avut parte de o experiență cu multiple valențe formative. Au dobândit o mai profundă înțelegere a unor realități ce au influență negativă asupra comunității, au dezvoltat competențe de gândire critică, de luare de decizii, de cercetare a unor evenimente reale, de proiectare în viitor a unor alternative ipotetice cu final pozitiv și de organizare de evenimente de comunicare. La aceste beneficii, adăugăm și colaborarea, cu succes, cu diverse instituții, cu reprezentanți ai unor asociații de la nivel local, dar și național, ai unor unități școlare, față de care ne exprimăm aprecierea și respectul.

Proiectul este susținut financiar de Ambasada Țărilor de Jos în România, căreia îi mulțumim pentru sprijin.

Comunicat de presă

ABC-CON International