Administrație

Cu 1,7 milioane lei din PNRR, ghenele de gunoi din Dorohoi vor fi înlocuite de 30 de insule ecologice digitalizate unde se va colecta selectiv

Primăria Municipiului Dorohoi, prin primarul Dorin Alexandrescu, a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Dorohoi, Judeţul Botoşani”, care a fost depus în cadrul apelului PNRR/ 2022/C3/S/I.1.B.

Investiţia presupune înființarea, în municipiul Dorohoi, a unui număr de 30 de insule ecologice digitalizate supraterane încasetate cu containere de capacitate de 1,1 metri cubi pentru toate cele 5 fracții: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic şi metal, hârtie şi carton.Cele 30 de insule vor fi amplasate în zonele de blocuri situate pe domeniul public al Municipiului Dorohoi, respectiv în spaţiile unde sunt amenajate platforme pentru depozitarea gunoiului. Fiecare insulă ecologică va deservi minimum 200 de apartamente.

De asemenea, începând cu momentul semnării contractului, pentru o perioadă de cel puțin 6 luni, Municipiul Dorohoi va desfășura o campanie de conștientizare a cetățenilor în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor, pentru promovarea principiului „plătește pentru cât arunci”.

Operarea insulelor ecologice digitalizate va fi realizată de către operatorul de salubritate desemnat la nivelul U.A.T. Municipiul Dorohoi la momentul finalizării proiectului de investiții.

Proiectul are o valoare de 1.756,261,5 lei cu T.V.A.şi se va realiza cu fonduri europene şi locale, prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), având ca termen de finalizare data de 31.12.2024.

ABC-CON International