Administrație

18 locuințe nZEB cu bani din PNRR în municipiul Dorohoi

Comunicat de presă: ”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Numele proiectului: „Dezvoltarea unui sistem informațional inteligent (ITS) pentru transport public local (e-ticketing) în Municipiul Dorohoi”

Numele beneficiarului: U.A.T. MUNICIPIUL DOROHOI

Numele proiectului: „Construire locuințe nZEB în Municipiul Dorohoi”    

Numele beneficiarului: U.A.T. MUNICIPIUL DOROHOI

Obiectivele proiectului: Construirea de locuințe nZEB plus (18 unități locative) pentru tinerii aflați în dificultate din Municipiul Dorohoi.

Valoarea totală a proiectului: 7.740.133,99 lei

Data începerii şi finalizării proiectului:

08.12.2022- 08.04.2026

Codul proiectului: C10-I2-38

https://www.facebook.com/PNRRROficial/

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul U.A.T. Municipiul Dorohoi, persoana de contact: manager de proiect – Surdu Cristian Petrişor, telefon: 0231.610133, 0231.611310, e-mail: cristian.surdu@primariadorohoi.ro

Municipiul Dorohoi

Str. Grigore Ghica nr. 34, cod 715200, jud. Botoșani

www.primariadorohoi.ro

e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro

Tel.: 0231610133; 0754022657

Fax: 0231611310

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

ABC-CON International