Administrație

ANUNȚ: Comuna Răchiți anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare

COMUNA RĂCHIȚI, titular al proiectelor: „Modernizare drumuri de interes local în comuna Răchiți, judeţul Botoşani” și „Modernizare drumuri de interes local în comuna Răchiți, judeţul Botoşani LOT2”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectele:„Modernizare drumuri de interes local în comuna Răchiți, judeţul Botoşani”, amplasament situat în satele Răchiți și Roșiori, comuna Răchiți, judeţul Botoşani și „Modernizare drumuri de interes local în comuna Răchiți, judeţul Botoşani LOT2”, amplasament situat în satul Costești, comuna Răchiți, judeţul Botoşani.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, din municipiul Botoşani, B-dul Mihai Eminescu nr.44, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani.

ABC-CON International