Administrație

VESTE URIAȘĂ: Ministerul Transporturilor a publicat azi un document colosal pentru drumul Botoșani-Târgu Frumos

Pesediștii sunt aproape să o ”comită” la Botoșani și să realizeze una dintre marile promisiuni din campania electorală.

Ministerul Transporturilor a publicat Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Modernizare DN 28B Târgu Frumos – Botoșani km 0+000 – km 76+758”, județele Iași și Botoșani.

Fără această HG nu se poate realiza practic investiția.Acesta a fost publicat astăzi, 3 noiembrie, iar data limită pentru primirea de propuneri sau observații este 14 noiembrie, ceea ce înseamnă că până la finele anului ar putea fi emisă și HG-ul care va permite ca anul viitor să fie organizată licitația pentru cea mai importantă investiție în infrastructura rutieră a județului Botoșani.

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditoruluiPropunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

Prin poşta electronică la adresa consultare.publica@mt.ro

Prin formularul E-consultareABC-CON International