Administrație

Nu e glumă! O nouă comisie s-a înființat la CJ și se va ocupa de … aer

Consiliul Județean, în calitate de principal poluator al județului, pentru că drumurile județene de pământ și din piatră produc uriașe cantități de praf, a înființat o comisie tehnică pentru a avea grijă de calitatea aerului.

Consiliul Județean Botoșani a inițiat procesul de elaborare a Planului de menținere a calității aerului în Județul Botoșani.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 257/2015 Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, judeţele vor iniţia şi aproba planuri de calitate a aerului, de menţinere a calităţii aerului sau de acţiune pe termen scurt, în funcţie de categoria în care este încadrat teritoriul judeţean conform Anexei nr. 2 a Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Ordinul nr. 1206/2015 încadrează Judeţul Botoşani în regimul de gestionare II, fiind necesară iniţierea planului de menţinere a calităţii aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie, benzen, dioxid de sulf, monoxid de carbon, plumb, arsen, cadmiu, nichel, dioxid de azot, oxizi de azot.

Ca urmare, în data de 21.09.2017, a avut loc la sediul Consiliului Județean Botoșani o primă ședință a comisiei tehnice de elaborare și monitorizare a Planului de menținere a calității aerului în Județul Botoșani.

Comisia tehnică este condusă de vicepreședintele Consiliului Județean Botoșani, Constantin-Liviu Toma, și are în componență persoane cu competențe în domeniu din cadrul aparatului propriu, precum și de la instituții reprezentative de la nivel județean: Direcția Silvică Botoșani, Direcția de Sănătate Publică Botoșani, Agenția Teritorială A.R.R. Botoșani, Direcția pentru Agricultură Botoșani, Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani, Direcția Județeană de Statistică, Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, cu sprijinul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani.

„Aș dori să informez  publicul asupra faptului că au dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind Planului de menținere a calității aerului în Județul Botoșani. În cadrul ședinței s-a aprobat regulamentul de organizare a comisiei și s-au stabilit pașii următori în ceea ce privește elaborarea și aprobarea lui, în conformitate cu prevederile legale.

Scopul final al Planului este stabilirea unui set de măsuri la nivel județean astfel încât nivelul poluanţilor atmosferici să se păstreze sub valorile-limită legale” a declarat vicepreședintele  Liviu Toma.