Una dintre cele mai mari firme din Botoşani se împrumută cu 8 milioane lei

Cea mai mare firmă din agricultura locală şi una dintre cele mai mari din judeţ va contracta un credit de 8 milioane lei pentru susţinerea activităţii curente.

„Se aprobă contractarea unui credit pe termen scurt, pe o perioadă de 12 luni, în sumă de 8.000.000 lei  pentru susţinerea activităţii curente, în special activitatea de înfiinţare culturi şi achiziţie stocuri şi garantarea acestuia cu bunuri mobile şi imobile. Consiliul de administraţie este împuternicit să aprobe creditul şi să împuternicească directorul general să negocieze condiţiile creditului, garanţiile şi să semneze în numele Societăţii documentele pentru contractarea şi derularea creditului”, se arată în proiectul de Hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor care a fost convocată pentru data de 24 februarie 2016.

În Topul după cifra de afaceri întocmit de Camera de Comerţ Botoşani, Comcereal este pe locul zece în 2015 cu un rulaj de 108,6 milioane lei.
Acţionarii cei mai importanţi ai Comcereal SA Botoşani sunt Prutul Galaţi cu 33,47%, Margareta Andreev cu 22,72%, Nicolae Andreev cu 22,72%.

BanulBotosanean.ro
www.facebook.com/pages/BanulBotosanean-Botosani

ABC-CON International