Prima pagină » Fabricile de pâine, controlate și noaptea! ITM a dat amenzi de 188.000 lei
Economic

Fabricile de pâine, controlate și noaptea! ITM a dat amenzi de 188.000 lei

În perioada 09-12.04.2024, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții , a avut loc Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care desfășoară activități din domeniul: fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cod CAEN 107 (CAEN: 1071, 1072 si 1073).

”Având în vedere riscurile la care sunt expuși lucrătorii din acest domeniu de activitate, este necesară organizarea periodică a unor acțiuni de control privind respectarea de către angajatori a prevederilor legale de securitate și sănătate în muncă și a modului în care lucrătorii conștientizează riscurile din unități, ca primă condiție pentru adoptarea unor atitudini, comportamente și acțiuni adecvate în prevenirea producerii de accidente. S-a urmărit și modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde a fost cazul. De asemenea, s-a urmărit modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde a fost cazul”, a transmis Inspectoratul Teritorial de Muncă printr-un comunicat de presă.

În cadrul acestei campanii, în domeniul relațiilor de muncă, s-au efectuat 25 controale. S-au dispus 36 măsuri pentru remedierea neconformităților constatate, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale ( 2 pentru muncă nedeclarată și subdeclarată, 2 pentru nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă și una în baza altor prevederi legale ), din care 2 avertismente și 3 amenzi în valoare totală de 143.000 lei.

Au fost depistate 7 persoane prestând muncă nedeclarată, din care 6 își desfășurau activitatea fără întocmirea contractului individual de muncă și 1 persoană al cărei contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, motiv pentru care s-au aplicat 2 amenzi în valoare totală de 140.000 lei.

In domeniul securității și sănătății în muncă, în cadrul acestei campanii, au fost efectuate controale la un număr de 25 agenți economici, din care au fost sancționați 23. Au fost constatate 39 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri, fiind aplicate 6 amenzi în valoare de 45.000 lei și 31 avertismente.

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către ITM Botoșani, în domeniile Securitate și Sănătate în Muncă și Relații de Muncă în cadrul acestei campanii este de 188.000 lei.