Prima pagină » Licitație de 37,4 milioane lei pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare în orașul Flămânzi și satele Chițoveni și Prisacani
Administrație

Licitație de 37,4 milioane lei pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare în orașul Flămânzi și satele Chițoveni și Prisacani

Dan Oloeriu a reușit să atragă o nouă finanțare pentru investiții orașul Flămânzi și Primăria organizează o licitație pentru stabilirea firmei care va extinde rețelele de apă și canalizare.

În ziua de 17 mai va avea loc o licitație care pleacă de la suma de 37,4 milioane lei pentru ”Extinderea retelei de canalizare ape uzate menajere in orasul Flamanzi si satele apartinatoare Chitoveni si Prisacani, judetul Botosani”.

Reteaua de canalizare propusa va avea urmatoarele caracteristici: – conducte de canalizare principale si secundare – statii de pompare ape uzate – conducte de refulare aferente statiilor de pompare Obiectele investitiei sunt: – colectoare principale cu o lungime totala de aprox. 4,07 km care se vor realiza din tuburi PVC-KG SN8 cu diametrul Dn315mm – colectoare secundare cu o lungime totala de aprox. 34,01 km care se vor realiza din tuburi PVC-KG SN8 cu diametrul Dn250mm – statii de pompare ape uzate (SPAU) in numar de 19 buc, care se vor realiza ingropat din beton armat – conducte de refulare cu o lungime totala de aprox. 9,7 km care se vor realiza din conducte PHDE, PE100 cu diametre De75-De180mm – imprejmuiri si porti de acces a statiilor de pompare ape uzate realizate din panouri de sarma bordurata – camine tehnologice prefabricate din beton armat. Pentru realizarea investitiei se vor mai executa urmatoarele categorii de lucrari: spargeri si refaceri drumuri/trotuare si podete, organizare de santier. Descrierea lucrarilor este disponibila in proiectul tehnic, sectiunea documentatiei descriptive din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții: Durata în luni/zile: 60 de luni începând cu emiterea Ordinului de începere a lucrarilor si este formata din 24 luni perioada de executie si minim 36 de luni perioada de garantie de buna executie.