Prima pagină » Primăria Roma a fost amendată cu 35.000 lei de comisarii Gărzii de Mediu
Administrație

Primăria Roma a fost amendată cu 35.000 lei de comisarii Gărzii de Mediu

Ca urmare a unui control neplanificat pe raza UAT Roma comisarii din cadrul Garda de Mediu Botoșani au verificat: amplasamentele și dotările punctelor de precolectare deșeuri municipale,  amplasamentele fostelor depozite de deșeuri închise în anul 2009, amplasamentele pe care au fost identificate depozitări necontrolate de deșeuri în anii anteriorii, declarațiile la AFM, formularele de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase, Hotărârile de Consiliu Local emise în conformitate cu legistația de mediu.

Au fost constatate următoarele neconformități:

– la punctele de precolectare deșeuri menajere nu se asigurată dotarea pentru colectarea separată cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă,

– pe raza UAT Roma nu există centru de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri) și nici o altă formă de colectare DEEE-urilor,

– nu se asigură colectarea separată a deșeurilor periculoase generate de populație,

– depozitări necontrolate de deșeuri pe amplasamentele fostelor depozite de deșeuri din mediu rural, închise în anul 2009,

– depozitări de deșeuri din construcții și demolări neconcasate, atât pe partea carosabilă, în șanțul de pe marginea drumului dar și pe terenul proprietate privată,

– pe amplasamentele verificate anterior au fost identificate cantități însemnate de deșeuri din construcții și demolări neconcasate (plăci întregi cu armătură de fier) în amestec cu alte tipuri de deșeuri (anvelope uzate, deșeuri de lemn, deșeuri de plastic, tuburi metalice, precum și alte tipuri de deșeuri care nu au putut fi identificate fiind ambalate în saci de rafie).

– nu s-a facut dovada campaniilor de informare și conștientizare a populației privind colectarea separată a deșeurilor reciclabile, a biodeșeurilor, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor periculoase,

-nu s-a făcut dovada somării populație de igienizare a terenurilor pe care au fost identificate depozitări necontrolate de deșeuri la controalele anterioare.

Conform declarației privind obligațiile la Fondul pentru Mediu în anul 2023 de pe raza   UAT Roma a fost colectată o cantitate de 703,72 tone deșeuri municipale amestecate, întraga cantitate fiind predată în vederea eliminării prin depozitare. Nu s-au colectat deșeuri reciclabile. 

Pentru neconformitățile constatate s-au stabilit în sarcina UAT Roma 13 măsuri cu termen, în vederea remedierii acestora și s-au aplicat 3 sancțiunicontravenționale, din care: 2 avertismente și 1 amendă în valoare de 35.000 lei.

SURSA: Comisariatul Gărzii de Mediu Botoșani

Video