Prima pagină » Licitație de 12,8 milioane lei pentru construirea unui nou pavilion pentru 80 de deținuți la Penitenciarul Botoșani
Administrație Știri locale

Licitație de 12,8 milioane lei pentru construirea unui nou pavilion pentru 80 de deținuți la Penitenciarul BotoșaniPe 2 decembrie, Penitenciarul Botoșani va organiza o licitație cu o valoare estimată de 12,8 milioane lei, fără TVA, pentru construirea unui “PAVILION NOU DE DETINERE (C) CU 80 LOCURI DE CAZARE, PUNCT PRIMIRE DEȚINUȚI ȘI POST CONTROL NR. 2”.

 

Contract de achiziție publică de lucrări, care are ca obiect execuția obiectivului de investiții “PAVILION NOU DE DETINERE (C) CU 80 LOCURI DE CAZARE, PUNCT PRIMIRE DEȚINUȚI ȘI POST CONTROL NR. 2” Penitenciarul Botoșani Obiectivele proiectului de investiţii „PAVILION NOU DE DETENȚIE (C) CU 80 LOCURI DE CAZARE, PUNCT PRIMIRE DEȚINUȚI ȘI POST CONTROL NR. 2”, sunt îmbunătăţirea condiţiilor de deţinere, îmbunătățirea facilităţilor existente, astfel încât încadrarea în normele şi standardele actuale să răspundă cerinţelor de calitate a fondului construit şi respectiv să se aliniereze din punct de vedere logistic şi funcţional la normele impuse de Uniunea Europeană. În cadrul investitiei se propun următoarele obiecte: 1. Demolare Magazie E.T.G. (Punct primire deţinuti şi comandanţi secţie) şi Post control nr. 2 şi Dispecerat; 2. Construire C1 ‐ Pavilion Nou de Deţinere; 3. Construire C2 – Foişor Pază; 4. Construire Curţi Plimbare; 5. Rețele exterioare pentru utilități; 6. Împrejmuire; 7. Amenajare/sistematizare curte; 8. Dotări, echipamente, utilaje. Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit prin achiziție publică conform prevederilor legale în vigoare, constă în îndeplinirea de către ofertantul desemnat câștigător, a următoarelor activități: • Executarea tuturor lucrărilor de Demolare Magazie E.T.G. (Punct primire deţinuti şi comandanţi secţie) şi Post control nr. 2 şi Dispecerat • Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente construcțiilor propuse conform documentațiilor tehnice; • Achiziționarea și montajul tuturor echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj și punerea în funcțiune a acestora; • Lucrările de organizare de șantier; • Recepția la terminarea lucrărilor; • Autorizări ISCIR, puneri în funcțiune, calibrări, verificări; • Elaborarea certificatului de performanță energetică; • Recepția finală a lucrărilor; Valoarea totală estimată este de 12.854.109,17 lei fără TVA și este compusă din: CAPITOL 1 – Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.2 Amenajarea terenului – 291.039,41 lei 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor – 61.846,11 lei CAPITOL 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii – 468.052,06 lei CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii – 10.247.313,94 lei 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale – 94.324,01 lei 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 4.3.1.1 Lista echipamente – 163.3111,00 lei CAPITOL 5 Alte cheltuieli 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier– 58.422,64 lei.