Prima pagină » Candidaţii la Penitenciare, recrutaţi la nivel de Botoşani

Candidaţii la Penitenciare, recrutaţi la nivel de Botoşani

Penitenciarul Botoşani recrutează candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţii de învăţământ postliceale şi superioare din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sesiunea 2012, pentru locurile repartizate sistemului administraţiei penitenciare.

Instituţiile de învăţământ superior sunt: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie, specializarea “Ordine şi siguranţă publică”, studii universitare de licenţă cu durata de trei ani; Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti –specializările „Psihologie – informaţii” şi „Studii de securitate şi informaţii”, studii universitare de licenţă cu durata de trei ani; Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – Facultatea de Management Militar, studii universitare de licenţă pentru domeniile: Ştiinţe Militare şi Informaţii, Ştiinţe administrative – specializarea Administraţie publică (Intendenţă), cu durata de trei ani; Academia Tehnică Militară Bucureşti: Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament, domeniul de licenţă Inginerie civilă – specializarea Construcţii şi fortificaţii, Facultatea de Sisteme Electronice şi Informatice Militare, domeniul de licenţă Inginerie electronică şi telecomunicaţii,studii universitare cu durata de patru ani; Institutul Medico – Militar Bucureşti: Facultatea de medicină generală, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani; Facultatea de medicină dentară, cursuri de zi, durata studiilor 6 ani.
Instituţii de învăţământ postliceal sunt Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti, cursuri de zi cu durata de doi ani şi Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare – Tîrgu Ocna, cursuri de zi, durata studiilor de un an.
Înscrierea (depunerea dosarului de candidat) la concursul de admitere, pentru oricare dintre instituţiile de învăţământ prezentate anterior se realizează la sediul unităţii penitenciare. Informaţiile referitoare la condiţiile de participare, documentele necesare în vederea depunerii dosarelor, tematica şi bibliografia în vederea susţinerii examenelor pot fi obţinute de la Biroul Resurse Umane şi Formare Profesională din cadrul Penitenciarului Botoşani, Str. I.C. Brătianu nr. 118, telefon: 0231/515937 – interior 145, fax: 0231/535421, e-mail: pbotosani@anp.ro,de pe site-ul unităţii www.penitenciarulbotosani.ro, precum şi de pe paginile web ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (www.anp-just.ro, rubrica „Anunturi”).
Pentru cei care vor alege o carieră profesională în sistemul administraţiei penitenciare, vor fi asigurate, în condiţii de gratuitate, şcolarizarea, cazarea, masa, echipamentul, precum şi asigurarea medicală, pe timpul procesului educaţional.
De asemenea, ei vor avea posibilitatea, ca după absolvire, prin repartizarea într-una dintre unităţile sistemului penitenciar, să aibă un loc de muncă stabil şi un salariu decent, precum şi oportunităţi de dezvoltare a carierei.
“Prin activitatea depusă, viitorii ofiţeri şi agenţi din sistemul administraţiei penitenciare vor face parte dintr-un segment important al siguranţei, apărării şi ordinii publice şi vor avea posibilitatea să contribuie la creşterea siguranţei în comunitate, prin crearea unui mediu custodial sănătos şi sigur”, a declarat Anna-Maria Anghel, purtător de cuvânt al Penitenciarului Botoşani.

banulbotosanean@yahoo.com
YM: banulbotosanean
(BanulBotosanean.ro)