Prima pagină » Azi e şedinţa Consiliului Judeţean. Vezi proiectele de pe ordinea de zi

Azi e şedinţa Consiliului Judeţean. Vezi proiectele de pe ordinea de zi

PROIECTE DE HOTĂRÂRI pentru şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Botoşani din data de 28.03.2012, ora 10

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului aplicat de managerii instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, pentru anul 2011.(detalii…)
2. Proiect de hotărâre privind achitarea cotizaţiei anuale a judeţului Botoşani la Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (A.D.I.E.) – Iaşi în sumă de 8.929,12 euro, din bugetul propriu judeţean, pentru anul 2012.(detalii…)
3. Proiect de hotărâre privind achitarea contribuţiei judeţului Botoşani la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Piatra Neamţ în sumă de 708.070 lei din bugetul propriu judeţean, pentru anul 2012, din care 558.070 lei pentru Fondul pentru Dezvoltare Regională şi 150.000 lei pentru Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava.(detalii…)
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 34 din 25.03.2009 privind aprobarea proiectului „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea, modernizarea infrastructurilor conexe din zona Casei Ventura din municipiul Botoşani, în vederea amenajării Muzeului Etnografic al Judeţului Botoşani” şi a cheltuielilor legate de proiect aferente Consiliului Judeţean Botoşani.(detalii…)
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.170 din 12.10.2009 privind aprobarea proiectului „Infrastructură de calitate în zona transfrontalieră Judeţul Botoşani – Raionul Herţa, a parteneriatului şi a cofinanţării în cadrul proiectului.(detalii…)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere şi stabilirea chiriei pentru unele spaţii şi terenuri aparţinând domeniului public al judeţului Botoşani, aflate în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani.(detalii…)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare – preluare a DN 29F, km 0+000 – km 27+900, Vorniceni – Cristineşti, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în domeniul public al judeţului Botoşani şi administrarea Consiliului Judeţean Botoşani şi transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Judeţean Botoşani în administrarea Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Botoşani.(detalii…)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Botoşani, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Botoşani, Camerei Agricole Judeţene Botoşani şi modificarea anexei nr.58 la Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.9 din 31.01.2012.(detalii…)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă ,,Mavromati” Botoşani, pe anul 2012, rezultat din centralizarea bugetelor componente ale spitalelor desfiinţate conform Hotărârii Guvernului nr. 52/2012.(detalii…)
10. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului propriu judeţean pe anul 2012, a Programului obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, Fonduri U.E., Excedent buget local şi venituri proprii şi a ,,Listei cuprinzând poziţia globală alte cheltuieli de investiţii finanţate din bugetul local, fonduri europene şi venituri proprii” aprobate pe anul 2012.(detalii…)

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul judetului Botosani – actualizat in anul 2012.(detalii…)

banulbotosanean@yahoo.com
YM: banulbotosanean
(BanulBotosanean.ro)