Prima pagină » Curs de formare profesională pentru învăţătorii de la clase simultane

Curs de formare profesională pentru învăţătorii de la clase simultane

Sâmbătă, 24 martie, în cadrul Zilelor Învățământului Botoșănean, în Sala de marmură a Teatrului „Mihai Eminescu” Botoșani, s-a desfășurat activitatea de formare profesională „Învățământul simultan-învățământ de calitate”, organizat de către Asociația Învățătorilor din Județul Botoșani și Inspectoratul Școlar Botoșani, cu sprijinul instituţiei de cultură amintite.

Această activitate a avut ca scop prezentarea realităților învățământului primar simultan, prezentarea unor exemple de bune practici ale cadrelor didactice care predau la astfel de clase și indentificarea căilor și mijloacelor care pot contribui la creșterea calității actului instructiv-educativ.
Coordonarea activității a fost asigurată de prof. Florica Rotariu, inspector școlar de specialitate pentru învățământul primar, și de formatorii locali prof. Florentina Dănilă și prof. Daniela Simion, de la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Botoșani.
La activitate au participat în jur de 160 de cadre didactice, deși s-a mizat pe prezența a 120 de persoane. Dascălilor ce predau la simultan li s-au adăugat mulți colegi care-și desfășoară activitatea la clase normale. Dorința de formare a fost determinată de faptul că pentru învățământul simultan nu s-au organizat prea multe activități de acest fel și nici practica pedagogică derulată în perioada formării inițiale nu le-a oferit cadrelor didactice ocazia(sau le-a oferit-o în prea mică măsură) să asiste la lecții predate la clase simultane.
„În ultimii ani s-au micșorat foarte mult diferențele dintre școala din mediul rural și cea din mediul urban, atât în ceea ce privește aspectul școlii și cadrul ambiental, cât și în ceea ce privește calitatea procesului instructiv- educativ. În prezent, în mediul rural există școli care pot concura oricând cu cele din mediul urban. De remarcat este și faptul că cei mai mulți dintre colegii care – și desfășoară activitatea în mediul rural sunt preocupati de propria lor perfecționare profesională. Foarte mulți și-au completat studiile sau și le completează în prezent. Fișele de formare continuă demonstrează interesul pe care-l manifestă față de cursurile de formare, participările la conferințe/ simpozioane, la activitățile comisiilor metodice sau ale cercurilor pedagogice etc. Acest lucru explică și participarea într-un număr atât de mare la activitatea de astăzi”, a declarat Florica Ratariu.
Calitatea lecțiilor filmate la clasa prof. Angelica Rotariu, de la SAM Smârdan, și prezentate video în fața audienței, discuțiile constructive care au avut loc cu privire la cele vizionate – cu accent pe strategiile didactice folosite, pe îmbinarea optimă a motodelor tradiționale cu cele moderne, pe alternarea eficientă a activității directe cu cea individuală și pe gestionarea corectă a timpului didactic, ideile novatoare cu privire la posibilitățile de creștere a calității învățământului primar simultan botoșănean au contribuit în mod cert la eficiența acestei activități de formare.
O contribuție deosebită la succesul acestei sesiuni de formare a avut-o Asociația Învățătorilor din Județul Botoșani care a asigurat cadrul necesar bunei desfășurări și a contribuit la mobilizarea participanților.
Activitatea de formarea va avea un al doilea modul în cursul lunii mai, când se vor prezenta lecțiile filmate la clasele d-nei prof. Chelariu Simona și ale d-nei înv. Jitariu Oana, de la Școala cu clasele I-VIII Mihălășeni.

banulbotosanean@yahoo.com
YM: banulbotosanean
(BanulBotosanean.ro)