Prima pagină » Zeci de incendii provocate de arderea miriştilor. Pompierii anunţă amenzi usturătoare!

Zeci de incendii provocate de arderea miriştilor. Pompierii anunţă amenzi usturătoare!

În perioada 17 - 19 martie 2012, pe teritoriul judeţului Botoşani s-au produs un număr de 41 incendii de vegetaţie uscată, mirişti sau resturi vegetale, care au afectat aproximativ 510 ha şi au pus în pericol viaţa oamenilor, locuinţe, obiective socio-economice, reţele de distribuţie a energiei electrice şi căi de comunicaţii. Valoarea pagubelor materiale depăşeşte 45.000 lei.

 

Aceste incendii au fost generate de acţiunile cetăţenilor pentru igienizarea curţilor, grădinilor şi terenurilor agricole. De asemenea, toate incendiile s-au datorat nerespectării legislaţiei de prevenire a incendiilor şi de mediu în vigoare.
În conformitate cu prevederile art. 96 pct. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului „proprietarii şi deţinătorii de terenuri, cu titlu sau fără titlu, au obligaţia de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă”. Încălcarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.
În conformitate cu prevederile art. 8 din Ordinul comun al M.I.R.A. / M.A.D.R. nr. 605/579 din 2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, „arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 <LLNK 12007 163 50EI01 0 61”.
Emiterea permisului se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.
Singura situaţie în care nu este necesară emiterea permisului de lucru cu focul o reprezintă arderea deşeurilor şi resturilor furajere în cadrul gospodăriilor cetăţeneşti.
Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale pe terenurile agricole se poate executa numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, cumulat cu respectarea următoarelor prevederi generale:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
d)curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
g) supravegherea permanentă a arderii;
h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii”.
Având în vedere precizările legale de mai sus, în vederea prevenirii situaţiilor de urgenţă generate de incendii/arderi necontrolate la nivelul judeţului Botoşani s-au întreprins următoarele:
Prin adresă scrisă s-a solicitat primarilor, în calitate de preşedinţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă:
– să organizeze controale şi activităţi de supraveghere a locaţiilor identificate ca fiind vulnerabile şi predispuse unor astfel de tipuri de incendii (atât a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al administraţiei locale – păşuni, terenuri cu construcţii aflate în stare de conservare, terenuri de joacă, terenuri de agrement etc, cât şi la terenurile cetăţenilor – păşuni, fâneţe, terenuri arabile);
– să asigure intervenţia operativă pentru localizarea şi stingerea incendiilor produse pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale, cu autospecialele, utilajele şi/sau mijloacele de primă intervenţie din dotarea formaţiei de intervenţie, salvări şi prim ajutor a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, după caz, şi prin mobilizarea cetăţenilor aflaţi în zonele adiacente;

– să informeze populaţia cu privire la condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare pentru arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi resturilor menajere şi a sancţiunilor contravenţionale în cazul încălcării acestora.
În această perioadă reprezentanţi ai Comisariatului Judeţean Botoşani al Gărzii Naţionale de Mediu şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani se vor deplasa în teren pentru verificare şi identificare, pe bază de coordonate GPS, a proprietarilor terenurilor afectate de incendii/arderi necontrolate şi vor aplica sancţiunile contravenţionale, conform legislaţiei în vigoare.
Totodată, procesele – verbale de intervenţie pentru stingerea incendiilor produse în această perioadă şi cele care vor urma, vor fi comunicate Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Botoşani, instituţie abilitată cu întocmirea documentaţiilor pentru neacordarea subvenţiilor ce se derulează prin fonduri europene.
Pe timpul cât subunităţile de intervenţie au acţionat pentru stingerea incendiilor generate de arderea miriştilor sau vegetaţiei uscate, inspectorii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani au aplicat un număr de 9 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 3.500 lei proprietarilor aflaţi la faţa locului ca persoane iniţiatoare de incendii, urmând ca şi ceilalţi proprietari să fie identificaţi şi sancţionaţi în perioada următoare după consultarea Registrelor Agricole de la nivelul localităţilor”, a declarat plutonier major Dorina Lupu, purtător de cuvânt al ISU Botoşani.

banulbotosanean@yahoo.com
YM: banulbotosanean
(BanulBotosanean.ro)

GIF 15 seconds change

GIF 15 seconds change