Prima pagină » Pompierii avertizează botoşănenii asupra riscului privind arderea vegetaţiei uscate

Pompierii avertizează botoşănenii asupra riscului privind arderea vegetaţiei uscate

Odată cu sosirea primăverii şi încălzirea vremii, tot mai mulţi cetăţeni vor trece la igienizarea curţilor şi grădinilor, distrugând prin ardere resturile vegetale şi deşeurile. Executarea acestei operaţiuni prezintă un risc deosebit de mare de producere a incendiilor, în special dacă nu se cunosc sau se ignoră regulile şi măsurile de prevenire şi stingere. Doar în ultimele 3 zile, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani a fost solicitat pentru a interveni la un număr de 28 arderi necontrolate de vegetaţie uscată/mirişti, produse pe teritoriul judeţului.

Pentru diminuarea şi înlăturarea efectelor unor astfel de evenimente, conform legislaţiei în vigoare, ISU Botoşani îi avertizează pe cetăţeni să respecte câteva reguli privind apărarea împotriva incendiilor.

Astfel, proprietarii de pădure sunt obligaţi să adopte următoarele măsuri:
– instruirea persoanelor ce desfăşoară activităţi în pădure (exploatarea masei lemnoase, împădurire, igienizare etc.) pentru cunoaşterea şi respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor;
– planificarea, organizarea şi desfăşurarea de către personalul silvic a activităţilor de supraveghere şi patrulare pe traseele cele mai frecventate pentru păşunat sau frecventate de turişti;
– asigurarea ocoalelor şi cantoanelor cu mijloace de primă intervenţie la incendiu, verificarea şi menţinerea acestora în stare de utilizare;
– amenajarea şi marcarea locurilor de popas şi a spaţiilor de parcare a autovehiculelor din zonele frecventate de turişti;
– menţinerea în stare corespunzătoare de utilizare a principalelor drumuri forestiere, pentru accesul autospecialelor de intervenţie;
– amenajarea unor surse de alimentare cu apă pentru maşinile de intervenţie la incendiu, prin construirea de baraje şi rampe în zone accesibile;
– amplasarea de panouri avertizoare, cuprinzând regulile de prevenire şi stingere a incendiilor la fondul forestier.

Turiştilor le reamintim că:
– focul se va face numai în locuri permise, la adăpost de vânt şi numai după ce terenul din jur a fost curăţat de orice material care se poate aprinde;
– focul nu va fi părăsit niciodată fără a fi stins complet;
– este interzis fumatul şi aruncatul la întâmplare al resturilor de chibrituri şi ţigări aprinse în pădure;
– este interzisă aprinderea focului pe timp de vânt puternic sau secetă.

La arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale se vor respecta următoarele măsuri:
– condiţii meteorologice fără vânt;
– parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
– izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţii, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
– asigurarea, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
– asigurarea, pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha, a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
– asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
– arderea miriştii, în cazul terenurilor în pantă, pornind din partea de sus a pantei;
– vegetaţia uscată şi resturile vegetale vor fi colectate în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
– executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
– curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
– supravegherea permanentă a arderii;
– stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
– se interzice acoperirea cu pământ a focarelor.

„Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, a cărui emitere se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau altă persoană desemnată în acest sens. Excepţie face executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriilor cetăţeneşti”, a declarat plutonier major Dorina Lupu, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani.

banulbotosanean@yahoo.com
YM: banulbotosanean
(BanulBotosanean.ro)