Prima pagină » Evaluări pilot în 7 şcoli botoşănene

Evaluări pilot în 7 şcoli botoşănene

Şapte unităţi de învăţământ botoşănene au fost selectate pentru organizarea evaluării competenţelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. În anul şcolar în curs, aceste evaluări se vor desfăşura în perioada 9-23 mai, prin administrări pilot, pe un eşantion de elevi stabilit la nivel naţional. În această evaluare pilot a fost cuprins şi judeţul Botoşani.

La Botoşani, acest eşantion este compus din şapte unităţi şcolare atât din mediul urban, cât şi din cel rural. La clasa a II-a, au fost selecţionate pentru evaluare Şcoala cu clasele I-VIII Unţeni şi Şcoala 10 Botoşani. La clasa a IV-a, vor fi testaţi elevii de la Şcoala „Cornestone” Dorohoi, Şcoala Lozna şi Şcoala nr. 8 „Elena Rareş” Botoşani. La clasa a VI-a, evaluările vor avea loc la Şcoala Vârfu Câmpului şi Şcoala 11 Botoşani.
„Conform Legii educaţiei, se va verifica stadiul deprinderii competenţelor la sfârşitul clasei a II-a, a IV-a şi a VI-a, se evaluează acum ca să se vadă cum să se procedeze din anul şcolar viitor. Unităţile şcolare au fost alese aleatoriu, singura condiţie fiind să fie una din mediul rural şi una din mediul urban”, a declarat Daniel Botezatu, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani.
Eşantionul a fost realizat de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), astfel încât fiecare tip de evaluare să fie administrată în unităţi de învăţământ distincte. Activitatea de pilotare vizează instrumentele de evaluare şi procedurile de organizare a acestor evaluări.
Testele care vor fi administrate, precum şi baremele de corectare aferente, sunt elaborate de către CNEE. La clasa a II-a, acestea conţin două secţiuni: prima vizează competențele de receptare-producere a mesajelor, în vreme ce a doua abordează competențe de matematică. Rezultatele obţinute la evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea lor în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/ tutorilor legal instituiți asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a va include următoarele discipline: limba română, limba maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale şi matematică. Evaluarea nu se finalizează printr-o notă sau printr-un calificativ sumativ. Rezultatele evaluării fiecărui test contribuie la realizarea unui scor mediu naţional al performanţelor elevilor pe competenţele fundamentale şi sunt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii şi cercetări de diagnoză a sistemului de învăţământ primar. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca scop optimizarea învăţării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învăţare și preorientarea școlară către un anumit tip de liceu. Testele conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.

banulbotosanean@yahoo.com
YM: banulbotosanean
(BanulBotosanean.ro)