Prima pagină » Se vizează carnetele de rentier agricol

Se vizează carnetele de rentier agricol

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Botosani informează rentierii că, în perioada 1 martie – 31 august 2012, se pot prezenta la sediul instituţiei pentru vizarea carnetului de rentier agricol şi acordarea rentei agricole aferente anului 2011.

Pentru eficientizarea activitatii biroului responsabil cu renta viagera si pentru a evita aglomeratia la vizarea carnetelor, rentierii din municipiul Botosani au fost programati pe baza de invitatii, iar cei din teritoriul judetului, in functie de programarea afisata la sediile primariilor unde sunt arondati.
Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se va prezenta personal sau prin mandatar, în baza unei procuri autentice, cu următoarele documente:
– carnet de rentier agricol,act de identitate in original, document coordonate bancare;
În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin mandatar, acesta trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare:
– cartea de identitate/buletinul de identitate al mandatarului în original şi în copie;
– procura autentificată, în original şi în copie.
Menţionăm că renta viageră agricolă este personală, netransmisibilă şi încetează la data decesului rentierului agricol.
În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia poate fi încasată de moştenitorii săicare vor prezenta următoarele documente :
– carnetul de rentier al defunctului ,certificat de deces (original si copie), certificat de mostenitor/act de succesiune/orice alt act notarial care poate dovedi calitatea de mostenitor al defunctului(original si copie); B.I./C.I. a mostenitorului (original si copie);
– împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (în cazul în care sunt mai mulţi moştenitori) (original);
– document coordonate bancare.
„Precizăm că potrivit prevederilor art 7 –Titlul XI din Legea 247/2005 cu modificările şi completările ulterioare „renta viageră agricolă se plăteşte dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calendaristic. În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare”, a declarat Gheorghe Manole, director executiv al APIA Botoşani.
Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan.
Plata rentei viagere se face în lei prin raportare la cursul mediu de schimb calculat de Banca Naţională Română, aşa cum prevede art.4 din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, din anul pentru care aceasta se datorează.

banulbotosanean@yahoo.com
YM: banulbotosanean
(BanulBotosanean.ro)