Prima pagină » Centrul de zi pentru copii, în comuna Mihăileni, judeţul Botoşani

Centrul de zi pentru copii, în comuna Mihăileni, judeţul Botoşani

Guvernul va finanţa construcţia unui centru de zi pentru copii în comuna Mihăileni. Banii vor veni de la Banca Mondială, iar beneficiarii vor fi cel puţin 60 de copii.

Centrul de zi va contribui la dezvoltarea unei reţele de servicii sociale comunitare, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa. Beneficiarii direcţi ai Centrului vor fi cel puţin 60 copii/an cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani şi 120 de familii/an cărora li se acordă servicii şi prestaţii destinate prevenirii separării lor. Beneficiarii indirecţi vor fi: 265 copii aflaţi în situaţii de risc, comunitatea locală, Serviciul Public de Asistenţă Socială, etc.

„Rezultate aşteptate: îmbunătăţirea serviciilor sociale specializate oferite de Consiliul Local Mihăileni, judeţul Botoşani; îngrijire şi supraveghere pe timpul zilei, asistenţă de specialitate în vederea aprofundării cunoştinţelor şcolare, orientare şcolară, consiliere pshihologică, socială şi terapeutică pentru un număr de 60 copii/an; consiliere socială şi psihologică pentru un număr de 120 familii/an cu copii aflaţi în situaţii de risc; instruirtea unui număr de 3 angajaţi în domeniul oferirii serviciilor sociale”, se arată în nota de fundamentare a Hotărârii de Guvern prin care se stabilesc indicatorii tehnico-economici a viitoarei investiţii de la Mihăileni.

Centrul de zi pentru copii, în comuna Mihăileni, judeţul Botoşani, va fi amenajat într-o clădire nouă cu o suprafaţă construită de 178,20 mp, pe un teren în suprafaţă de 1500 mp. Lucrările de construcţie ale imobilului vor consta în realizarea unei fundaţii continue din beton armat, cu o suprastructură din lemn, pe o structură de tip „framing” alcătuită din dulapi de lemn de brad. Acoperişul va fi realizat din căpriori din dulapi de brad peste care se fixează astereala de OSB care susţine învelitoarea din tablă cutată. Pentru realizarea confortului termic, pereţii vor avea termosistem pe exterior, se vor tencui şi vor fi zugrăviţi cu var lavabil.

Acoperişul va avea şarpantă din lemn cu învelitoarea din tabla tip ţiglă. Tâmplăria interioară şi cea exterioară se va executa din PVC cu geam termopan. Pereţii despărţitori din interior vor fi panouri tip „sandwich” din ghips carton. Pardoselile se vor executa pe un suport din beton, holul, băile şi oficiul vor avea pardoseli reci, iar în celelalte încăperi sunt prevăzute pardoseli din lemn stratificat. Şarpanta va fi din lemn cu învelitoarea din tablă ambutisată. Materialul şarpantei va fi tratat anti umezeală şi anti mucegai cu soluţii speciale şi va fi ignifugat. Izolarea se va face cu plăci din polistiren ignifuge. Utilităţile vor fi făcute prin racordarea la reţelele existente în zonă (energie electrică, telefonie, canalizare, apă), iar încălzirea clădirii se va realiza cu o instalaţi termică cu centrală alimentată cu combustibil solid – lemn.

Finanţarea obiectivelor de investiţii se face din împrumutul de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, acordat potrivit Hotărârii Guvernului nr.928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent.
Totodată, a fost exercitat controlul de legalitate asupra hotărârilor consiliilor locale de promovare a obiectivelor de investiţii şi de aprobare a indicatorilor tehnico-economici de către prefect conform adresei nr.10871/11.10.2011 emisă de Instituţia Prefectului judeţului Botoşani şi nu au fost constatate elemente de nelegalitate.

banulbotosanean@yahoo.com
YM: banulbotosanean
(BanulBotosanean.ro)

GIF 15 seconds change

GIF 15 seconds change