Prima pagină » Deduceri de TVA în valoare de 15,8 milioane de lei

Deduceri de TVA în valoare de 15,8 milioane de lei

Fiscul a aprobat deconturi de TVA în valoare de 9,5 milioane de lei, altele în valoare de 6,34 de lei fiind în curs de soluţionare. Totodată, în unele cazuri, Finanţele au depăşit termenul legal de soluţionare.
Fiscul a depăşit termenul legal de soluţionare a opt solicitări de decontare a taxei pe valoarea adăugată(TVA), valoarea totală a acestor solicitări fiind de 1,11 milioane lei, respectiv 11,1 miliarde lei vechi. „Din totalul deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare aflate în sold la data de 31 mai, 57 sunt în termenul legal de soluţionare şi însumeaza 4,95 milioane de lei, cinci au termenul de soluţionare suspendat, cu un cuantum de 0,28 milioane de lei, şi opt au termenul de soluţionare depăşit, fiind în valoare de peste 1,11 milioane de lei. La data de 30 aprilie 2009, deconturile aflate în termenul legal de soluţionare, de 45 de zile, aveau o pondere de 89,44% din valoarea totala de rambursat. Luna trecută, procentul rambursărilor în termen legal a scăzut la 78,08%, iar valoarea totală de rambursat a ajuns la 4,95 milioane de lei, în scadere cu 22% faţă de luna anterioară”, a declarat Marta Scutaru, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Botoşani.  
Până la finele lunii mai, au fost înregistrate 171 deconturi de TVA în valoare 15,85 milioane lei, dintre care 101 de deconturi în valoare de 9,51 milioane lei au fost soluţionate, iar 70 de deconturi în valoare de 6,34 milioane lei sunt în curs de solutionare.
În primele cinci luni ale anului au fost soluţionate 101 de deconturi de TVA în valoare totală de 9,51 milioane lei, restituindu-se efectiv suma de 6,18 milioane lei, diferenţa de 3,33 milioane lei fiind supusă compensării cu obligaţii de plată la bugetul general consolidat.
„În mai, deconturile suspendate şi-au mărit ponderea cu 1,73 puncte procentuale, la 4,41% din totalul sumelor de rambursat, iar valoarea lor a crescut de la 0,19 milioane de lei la 0,28 milioane de lei. În acelaşi timp, 4,5% din sumele întârziate la rambursare, în valoare de 0,05 de milioane de lei, aveau termenul legal de plată depăşit cu 30 de zile, procent în creştere faţă de aprilie. Valoarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, cu termenul legal de soluţionare întârziat între 31 şi 60 de zile, era la sfârşitul lunii trecute de 56,75% din totalul restanţelor, respectiv 0,63 milioane de lei, în scădere cu 18.25% faţă de aprilie. De asemenea, valoarea deconturilor cu sume negative de TVA la rambursările cu termen întârziat între 91 şi 180 de zile era la sfârşitul lunii trecute de 38,75% din totalul restanţelor, respectiv 0,43 milioane lei”, a completat purtătorul de cuvânt al Fiscului. Stadiul solicitărilor deducerilor de TVA poate fi urmărit şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Proiect de lege privind relaxarea condiţiilor de deducere a TVA
Soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare se face potrivit procedurii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1857/2007. Procedura urmăreşte încadrarea fiecărei persoane impozabile într-o categorie de risc fiscal, iar în funcţie de acest risc fiscal, rambursarea se soluţionează cu inspecţie fiscală anticipată sau ulterioară. Potrivit prevederilor art.70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionarea cererilor contribuabililor, inclusiv a solicitărilor de rambursare a sumei negative de TVA, se face în termen 45 de zile de la data depunerii cererii. De asemenea, potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol, în situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate. „Precizăm că, îmbunătăţirea procedurilor de rambursare a sumelor negative de TVA, în vederea accelerării procesului de compensare/restituire a sumelor cuvenite persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA  reprezintă o preocupare permanentă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale. În acest sens, a fost iniţiat un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă  pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, prin care va fi restrânsă sfera condiţiilor care conduc la încadrarea în risc fiscal mare şi, implicit, la rambursarea cu inspecţie fiscală anticipată”, a completat Marta Scutaru. Totodată, trebuie menţionat că, în anul 2008, 38,5% din totalul deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare s-au încadrat la risc fiscal mic şi au fost soluţionate cu inspecţie fiscală ulterioară. De asemenea, pentru asigurarea transparenţei în procesul de soluţionare a cererilor de rambursare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a implementat sistemul de urmărire şi monitorizare a stadiului de soluţionare, la nivel individual, a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare. (BanulBotosanean.ro)
GIF 15 seconds change

GIF 15 seconds change