Știri locale

VIDEO Ada Macovei: ”Îmi pare rău că se termină”. Proiect cu 100 de copii, 2000 de părinți, 200 de cadre didacticeInspectoratul Școlar Județean Botoșani în parteneriat cu Direcția Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți, în calitate de Beneficiar/Partener principal, a organizat în data de 04.05.2022, între orele 10.00-14.00 Conferința de închidere a proiectului ”Together for a better educational integration of children with special educational need” – ”Împreună pentru integrarea educațională mai bună a copiilor cu nevoi speciale”, 2SOFT/1.1/133.

 Inspectoratul Școlar Județean Botoșani este Lider de parteneriat, iar proiectul s-a desfășurat în oglindă, simetric cu partenerul din Moldova. Proiectul a demarat în luna noiembrie a anului 2020 și a avut o durată de 18 luni, fiind finanțat prin Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova, proiect de tip SOFT, Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, Prioritatea 1.1 – Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia – Joint Operational Programme Romania–Republic of Moldova 2014-2020, 2nd Call for Proposals.

Obiectivul general al proiectului a fost asigurarea accesului la o educație de calitate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, la nivelul a două regiuni – Botoșani, România și Bălți, Republica Moldova, prin formarea a 10 formatori, care au creat o rețea educațională transfrontalieră și care, la rândul lor, au format alte 200 de cadre didactice, precum și consilierea a 2000 de părinți privind accesul egal la educație și asigurarea unui climat educațional specific educației incluzive. Din grupul-țintă, au făcut parte 100 de copii cu cerințe educaționale speciale, împreună cu colegii lor, din instituții de învățământ, selectate din cele două regiuni, respectiv: Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani, Școala Gimnazială ”Elena Rareș” Botoșani, Școala Gimnazială ”Sfânta Maria” Botoșani, Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi, Liceul ”Demostene Botez” Trușești din județul Botoșani – România și Liceul Teoretic ”George Coșbuc”, Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic ”Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Gimnaziul ”Alexandru Ioan Cuza” și Școala Primară nr. 21 ”Spiridon Vangheli” din municipiul Bălți, Republica Moldova.

 

La conferința de închidere a proiectului au participat domnii – Costel Șoptică, deputat și Sorin Cornilă-prefect, inspectori școlari, șefi de instituții – parteneri educaționali (ISU; DSP; CPECA; IJP, IJJ, CEX; CJRAE), directori ai unităților de învățământ, reprezentanți ai instituțiilor de la Bălți- în număr de 25, dar și alți invitați.

 

Evenimentului care s-a desfășurat sub sloganul “Suntem împreună pentru tine, copile!a debutat cu un recital al foștilor și actualilor elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox Botoșani.

În deschiderea conferinței, dna Inspector școlar general, managerul proiectului Prof. Dr. Ada Alexandrina Macovei, a transmis mesajul domnului Secretar de stat în Ministerul Educației, prof. Sorin Ion, după care oficialitățile prezente au subliniat prin câte un discurs importanța proiectului pentru realizarea împreună a incluziunii în comunitatea școlară.

Cea de a doua parte a evenimentului, realizată ca un teatru-forum, a urmărit identificarea unor răspunsuri concrete privind incluziunea copiilor cu CES în învățământul de masă, dar și în societate, repondenții pledând pentru promovarea toleranței, a egalității de șanse, a non-discriminării etc. Povestea imaginată și pusă în scenă de cei prezenți la conferință a avut un impact emoțional puternic asupra audienței, cu atât mai mult cu cât dezinvoltura lui Rareș Prisacariu, elev în clasa pregătitoare la Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani, a stimulat implicarea activ-participativă a tuturor provocându-i să răspundă la întrebări de felul: Ce poți face pentru tine? Cum mă pot baza pe tine? Imi poți arăta cum mă iubești? Etc.

Apreciem că proiectul a avut un impact major asupra creșterii calității procesului educațional incluziv în 10 instituții de învățământ din România și din Republica Moldova prin formarea/dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și prestarea serviciilor de intervenție specializată, de recuperare, de terapie educațională, de consiliere pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și de consolidare a parteneriatului cu familiile tuturor copiilor, pentru educarea și sprijinirea factorilor implicați în educație în vederea înțelegerii și acceptării diferențelor dintre copii. De asemenea, acest proiect a contribuit la crearea unui climat educațional incluziv, sprijinind personalul didactic în procesul de proiectare-aplicare a programelor de incluziune și organizare a activităților educaționale.

Mulțumim celor peste o sută de participanți, a căror prezență a confirmat importanța educaţiei incluzive, ca parte integrantă a paradigmei „Educaţie pentru Toţi”, care are menirea de a fundamenta procesele de asigurare a condiţiilor adecvate necesităţilor educaţionale şi de valorificare a diferenţelor individuale ale tuturor copiilor, tinerilor şi adulţilor pe parcursul întregii vieţi.

 

 

Manager proiect,

Inspectoratul școlar județean Botoșani, Prof. Dr. Ada Alexandrina Macovei

Direcția Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți, Psiholog Dana Lichii

Bălți, mai 2022 

 ABC-CON International